AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Sorularla Aile Hekimliği Uygulaması

 

Gaziantep İlinde Aile Hekimliği uygulamasına ne zaman geçilecek?

Kesin bir tarih olmamakla birlikte 2009 sonu, 2010 başında geçilmesi planlanmaktadır.

Ek Ödemeler emekliliğe yansıyacak mı ?

Şu an için hayır. Bakanlığımız bu konuda çalışma yapmakta ve Maliye Bakanlığı ile ilgili görüşmeler yapılmaktadır.

Aile Hekimliği Uygulamasında alınan ücretler emekliliğe yansıyacak mı ?

Tamamı yansımayacak. Halen uygulandığı gibi devam edecek. Ama çalışmalar yapılmaktadır.

Aile Hekimliği Finansman Modeli nasıldır ?

Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, nöbet, acil yardım hizmetleri, olağanüstü durumlarda yapacakları hizmetler, toplum sağlığı ve benzeri hizmetleri için;

1) Kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1000 (bin) kişiye kadar,

a) Aile hekimliği uzmanı ise 2.000 YTL,

b) Uzman tabip veya tabip ise 1.500 YTL,

2) 1000 (bin) kişinin üzerindeki her kayıtlı kişi başına ayrıca 1 YTL, esas alınır.

Eğer kayıtlı kişi sayısı 4000’den fazla ise fazla olan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

Birinci Aşama Uyum Eğitimini tamamladıktan sonra, İkinci Aşama Klinik Eğitimine katılmadığımızda durumumuz ne olacak ?

Aile hekimliğine devam edemeyecek.

Kamu Personeli değilim, Aile Hekimliği Uygulamasına geçişim nasıl olacak?

Puanınız bakanlıkça hesaplanacak. 1., 2. ve 3. Basamak kamu kurumlarında çalışan hekimler yerleştirildikten sonra yerleştirilebileceksiniz.

Aile Hekimliği Uygulamasına geçildiğinde, İşyeri Hekimlerinin durumları ne olacak ?

İş yeri hekimliği, tam gün çalışan (devlet memuru olmayan) işyeri hekimlerince yapılacak.

Aile Hekimliği Uygulamasına geçildikten sonra Eğitim süresi ne kadar olacak ?

2. Aşama klinik eğitimi tamamlayamayanlar aile hekimliğine devam edemeyecek.

Aile Hekimi olarak bize bağlı bireyi seçmeme hakkımız var mı ?

Hekim ilk başta kendisine kayıtlı hastalara bakmakla yükümlü daha sonra ise kayıt silme, ancak hastanın talebi ile olabiliyor.

TUS olmadan herkese Aile Hekimliği İhtisası yapma şansı verilebilir mi ?

Uzmanlık TUS kanalı ile alınabilecek. Gerekli eğitimleri alarak sertifika almaya hak kazanan hekimler uzman sayılmayacak. Bu sertifikalar sonrasında uzmanlık sınavına girmek sureti ile alınan uzmanlık eğitimi ile uzmanlık unvanı alınabilecek. (1. ve 2. aşama eğitimlerde geçen sürelerin uzmanlık süresinden sayılması ve part time uzmanlık eğitimi alınabilmesi üzerine çalışmalar devam etmekte.)

Bugünkü özlük haklarımız daha sonra ek bir madde ile elimizden alınacak mı?

Hayır. Mevcut haklarınız korunacak.

Yer değişikliğinde nasıl tayin olacağız ?

Dönem tayinlerine başvuruda bulunmak için aile hekimliği sözleşmenizi feshedip 657’ye dönmeniz gerekir.

Aile Hekimliğinden TSM ne tekrar nasıl döneceğiz?

Dilekçenize istinaden isterseniz hemen (1 yıl Aile Hekimi olamazsınız), isterseniz 2 ay sonrasında (istediğiniz an tekrar aile hekimliği uygulamasına dönme şansınız var) TSM hekimliğine dönebilirsiniz.

Laboratuar imkanımız olacak mı ?

Tetkikler fatura edilebilecek mi ? Yoksa biz mi karşılayacağız ? Laboratuar imkanı İl Sağlık Müdürlüklerince sunulacak.Hekimler kendilerine verilen cari ödenek ile basit laboratuar testleri için malzeme temin edebilecek ancak ofisinde yaptığı laboratuar testlerini ne hastaya nede bir kurum ya da kuruluşa fatura edemeyecek.

Tıbbi malzeme desteği alabilecek miyiz ?

Devlet tarafından bir program dahilinde dağıtılan malzemeler (aşı, demir desteği vs.) aile hekimlerine dağıtılmaya devam edecek ancak diğer malzemeleri aile hekimleri kendisi alacak.

Aile Hekimi bulunduğu ilçede ikamet etmek zorunda mı ?

Aile hekimleri verdikleri hizmetin sürekliliği açısından bulundukları bölgede ve ya bölgeye yakın bir yerde kalmak durumundadır.

Aile Hekimleri kaza vb durumlarda malulen emekli olabiliyorlar mı ?

Eski kadrolarına dönüp oradan emekli olabilirler.

Becayiş hakkımız var mı ?

Hayır. Mevcut haklarınız korunacak.

Aile Hekimleri acil hastalara bakacaklar mı ?

Aile hekimlerinin görevlerinden biri de ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamaktır. Hastaneye başvuruyu gerektiren ve aile hekiminin müdahil olamadığı acil durumlarda, hasta veya başvurulan acil servisin yetkilisi mümkün olan en kısa süre içerisinde aile hekimine/aile sağlığı merkezine gerekçesini belirterek yazılı olarak bilgi verir.

Aile Hekimlerinin mesai saatleri nasıl olacak?

Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin koşulları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından belirlenir ve yerel sağlık idaresince onaylanır. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici sağlık hizmetleri çalışma süresine dahil edilir. Çalışılan günler ve saatler aile sağlığı merkezinin görünür bir yerine asılarak kişilerin bilgilenmesi sağlanır. Çalışma saatleri dışında ve resmi tatillerde, bölgedeki aile hekimleri sayısı dikkate alınarak icapçı veya aktif nöbet uygulamaları çerçevesinde hizmetin devamlılığı sağlanır. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, yangın, deprem, sel felaketi gibi olağanüstü durum ve hallerde çalışma saatleri ile bağlı olmaksızın çalıştırılabilirler.

Aile Hekimi olduğumuzda hizmet puanı almaya devam edecek miyiz ?

Evet, aynı şekilde hizmet puanı hesaplamaları devam edecek

2.Basamak Klinik Eğitimimizi 2017 tarihine kadar herhangi bir tarihte alabilecek miyiz ?

Evet, 2. aşama klinik eğitimini 2017 yılına kadar herhangi bir zamanda alabileceksiniz.

Bu ilde alacağımız sertifika başka şehirlerde de geçerli olacak mı?

Evet, bu sertifika Türkiye’nin her yerinde geçerli olacak.
Aile Hekimliği kursu için neden konaklama, ulaşım ödeneği verilmemekte?  Eğitime katılan her hekimin Gaziantep merkezde oturmadığı bilinmekte.

Eğitimler, bakanlığın gönderdiği şartname doğrultusunda, diğer illerde olduğu gibi; maliyetin yüksek olması ve döner sermaye kaynaklarından karşılanması da göz önüne alınarak düzenleniyor
Aile Hekimliği'nde eve hastaya gitme şartları nelerdir?

Aile hekimi, yönetmelik doğrultusunda çalıştığı mekanda ve gerektiğinde (aile hekiminin ev ziyareti esnasında tespit ettiği evde takibi zorunlu özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere) güvenliği sağlayıcı tedbirlerin alınması kaydı ile evde veya gezici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek ile yükümlüdür.
Hastanelerde yanık merkezi ve diyaliz merkezlerinde çalışanların maaş durumu ve konumu ne olacak?

Maaşlar aynı şekilde devam edecek.
Aile Hekimi olduğunda izin kullanırsam hastalarımın durumu ne olacak?

Toplum Sağlığı Merkezi’nden görevlendirilen bir hekim hastalarınızı muayene edebilecek.
Kişi başına yapılacak ödemeler sosyal güvenceye bağımlı mı?

Hayır, alacağınız ücret size bağlı olan nüfusa bağlı.
Gaziantep’in Aile Hekimi ihtiyacı kaç kişidir?

İlimizin nüfusu 1.600.000 olduğu bilinmekte. Sağlık Bakanlığı uygulamasına göre yaklaşık 3500 kişiye 1 hekim görevlendirileceği göz önüne alınırsa 457 aile hekimi ilimizde görev yapacaktır.
Sağlık Bakanlığı dışında diğer kamu kurumlarında hekim olarak çalışmak için ne yapmak gerekmektedir?

Bu kurumlar kadro açtıklarında bu kadrolarda kurumlarda kurumlar arası atama yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Aile Hekimliğinde kurum hekimlerinin durumu ne olacak?

Tüm Kamu hekimlerinin aile hekimliğine başvurma hakkı olduğundan onlar da sözleşme veya görevlendirme suretiyle aile hekimi olabilecekler.Ayrıca kurum hekimleri yetkilendirilmiş aile hekimliği yapabilecekleridir. Yetkilendirilmiş aile hekimliği, kamu kurumlarında çalışan hekimlerin kendi kurumlarında Sağlık Bakanlığı onayıyla yetkilendirilmiş olarak hem aile hekimliği hem de kurum hekimliği yapmalarıdır.

Şu anda görev yapan pratisyen hekim sayısı kaçtır?

Sağlık Bakanlığı'nda 550, özeller ve üniversite dahil 650 civarında pratisyen hekim çalışmakta.