T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İÇİN KESİN BAŞVURU SONUÇLARI

              Gaziantep Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12'nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava girmeye hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

                375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların;


- 16. maddesinin 3. Fıkrasının  “Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir.”  Hükmü gereğince başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ve  Emniyet Müdürlüğünden gelen bilgiler Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.

Başvurusu Red Edilenler Listesi

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/depo/files/Red%20Listesi%2005.03.2018.pdf

Sınava Katılmaya Hak Kazanan İşçi Listesi

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/depo/files/S%C4%B1nava%20Kat%C4%B1lmaya%20Hak%20Kazanan%20%C4%B0%C5%9F%C3%A7i%20Listesi.pdf


Eklenme Tarihi: 05.03.2018 - Okunma Sayısı: 4028

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası