T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ) TAŞERON İŞÇİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Gaziantep Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12'nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusu sonucunda sınava girmeye hak kazanan Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli taşeron işçilerin; 3 Nolu Sınav Kurulu tarafından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda ekli listede belirtilen tarihlerde Saat 09.00-19.30 saatleri arasında Sözlü Sınav yapılacaktır.

Personelimizin kendileri ile ilgili sınav günü ve saatinde ilgili sınav yerinde olmaları gerekmektedir.

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/depo/files/DR.%20ERS%C4%B0N%20ARSLAN%20EAH.%20S%C3%96ZL%C3%9C%20SINAV%20TAKV%C4%B0M%C4%B0%282%29.xlsx

 


Eklenme Tarihi: 12.03.2018 - Okunma Sayısı: 1231

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası