T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. maddesi uyarınca 16.03.2018 - 22.03.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınav sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

Adayların Sınav sonuçlarına itiraz başlıklı 15. madde uyarınca 26.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Şubesine itirazda bulunabilirler.

Sınav sonuçlarında başarılı olunması Sürekli işçi kadrolarına geçirilmek için kesin hak kazanıldığı anlamına gelmemektedir. Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması sonuçları ve Adli Sicil Kayıtları üzerindeki incelemeler devam etmekte olup, sürekli işçi kadrosuna geçişine engel durumu olduğu tespit edilen kişilere ayrıca tebligat yapılacaktır. 

 

Not: Mücbir sebeplerle sınava giremeyen adaylar belgelerini ibraz etmek kaydıyla daha sonra belirlenecek bir tarihte yazılı sınava alınacaktır.

*İnternet sayfasında yapılan ilanlar tebliğ hükmüne geçer, İlgililere ayrıca tebligat yapılamayacaktır. 

http://www.gaziantepsaglik.gov.tr/depo/files/SINAV%20SONU%C3%87LARI%283%29.xlsx

 

       

                                                                                                                     

 

 

 


Eklenme Tarihi: 26.03.2018 - Okunma Sayısı: 6297

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası