T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI

Dr. Oktay GEÇER ( 342 ) 220 96 14 - 1105

 

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü - Filiz KÖKSEL ( 342 ) 220 96 14 - 2100
Şube E-Mail gaziantep.ikys@saglik.gov.tr

 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TELEFON
İbrahim Halil KAYALAR Bilgisayar İşetmeni (Şef) 2101
Mehmet DURMAZ Bilgisayar İşletmeni 2105
Fatma GÜZEL Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) 2102
Adem GÖKÜS Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter) 2103
Elif Gamze KARAOĞULLARINDAN V.H.K.İ. 2102
Zöhre KURT V.H.K.İ 2103
Şule AKKÖZ Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) 2109
Aliye YILDIZ Ebe 2109
Mehmet DOĞAN Memur 2109
Ali İhsan YILMAZ Memur 2106
Haci AYTAÇ Memur 2106

 

ŞUBE GÖREVLERİ

 

 • Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
 • İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Personelin aday memurluk eğitimi ile meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili şubeler ile koordine ederek düzenlemek,
 • Personele inceleme sonucunda verilen disiplin ve idari cezaların kayıtları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Personel ile ilgili il geneli verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,
 • İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • SPTS (Sağlık Personeli Takip Sistemi)’nin İl düzeyinde Kamu ve Özel Kurum/Kuruluşlar düzeyinde İl Koordinatörlük görevini yürütmek, Sistem verilerinin güncellenmesini sağlamak ve sistemi takip etmek.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

ŞUBE MEVZUATI

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
 • Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
 • Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge
 • Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
 • Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi


Eklenme Tarihi: 18.01.2017 - Okunma Sayısı: 2925

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası