T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI

Dr. Mehmet Emin İNCE ( 342 ) 220 96 14 - 1103

 

İL KOORDİNATÖRÜ

İl Koordinatörü - Zahide ŞENEL ( 342 ) 220 96 14 - 2157
Birim E-Mail gaziantep.hasta@saglik.gov.tr

 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TELEFON
Neşe OKYAY Hemşire 2157

 

BİRİM GÖREVLERİ

 

 • Hasta hakları Hasta hakları uygulamaları ve eğitimleri konularını kurul ve birim görevlilerinin desteğini alarak onların ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek.                                     
 • Hasta Hakları uygulamaları ve eğitimleri konusunda danışmanlık yapmak.                                    
 • Hastanelerin hasta hakları uygulamalarını ve eğitimlerini yerinde denetlemek.                  
 • Sağlık hizmet sunumunu kolaylaştırmak, sağlık hizmetlerinden yararlanma sürelerini kısaltmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla polikliniklerde "Hekim Seçme Uygulaması"nı koordine etmek.                                            
 • Hasta hakları birimlerinin doldurdukları hasta hakları formlarını kontrol etmek ve istenilen formları düzenli olarak Bakanlığa göndermek.                                                
 • Hasta Hakları ile ilgili eğitim programlarına katkıda bulunacak eğitimciler ile işbirliği yapmak, üniversite, kütüphane gibi kurumlardan yararlanmak.                                                    
 • Görevi ile ilgili seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak.
 • Hasta hakları uygulamaları hakkında vatandaşların, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesini sağlamak.
 • Hasta hakları kurulunu kurar ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlar.                                                                
 • 2. HBBS'nin işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip eder.                                                       
 • HBBS'de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlar.                                                                                                 
 • Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütür.                                                                                              
 • Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.                                                                               
 • Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirir.                                                                                      
 • Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine eder ve bu konuda danışmanlık yapar. Gereği halinde uygulamaları yerinde denetler ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde inceler/inceletir.                                                                                                           
 • İhtiyaç halinde ilde hasta hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenler.                             
 • Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirterek kişi isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlar.

 

BİRİM MEVZUATI
 


BİRİM FORMLARI
 

BİRİMİN TAKİP ETTİĞİ BAŞVURU KONULARI
 

 • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
 • Bilgilendirme ve Bilgi İsteme
 • Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme
 • Mahremiyet
 • Rıza
 • Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,
 • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,
 • Saygınlık Görme ve Rahatlık,
 • Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,
 • Şikâyet ve Dava Hakkı

 

Sağlık hizmeti alırken hak ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS) üzerinden başvuru yapmak için aşağıda yer alan web adresini tıklayınız.

https://hastahaklari.saglik.gov.tr


Eklenme Tarihi: 20.01.2017 - Okunma Sayısı: 320