T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ BİRİMİ

HUKUK İŞLERİ BİRİMİ

SAĞLIK MÜDÜRÜ

Dr. Sadettin YAZI ( 342 ) 220 96 14

 

Birim Telefon ( 342 ) 220 96 14 - 2110
Birim E-Mail gaziantep.hukuk@saglik.gov.tr

 

BİRİM ÇALIŞANLARI

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TELEFON
Fatoş KAYA Avukat 2110
Erdem Anıl YILDIZ Avukat 2110
Müjde ARSLAN DAMDELEN Avukat 2110
Döndü YILDIZ ŞAHİN Avukat 2110
Akça ÖFLAZ YÜKSEL Avukat 2111
Şerife İZCİ SERİNDAĞ Avukat 2111
Alattin SEZGİN Avukat (Beyaz Kod İl Koordinatörü) 2111
Gürbüz ARSLAN Avukat 2112
Salman AYYILDIZ Avukat (Kalite Yön. Sis. Sorumlusu) 2112
Pınar PELTEK YAZGAN Avukat 2112
Necmettin POLAT Memur 2113
Adem SOLMAZ Hizmetli 2113
Emrullah ECİM Bilgi İşlem Personeli 2113

 

BİRİMİN GÖREVLERİ

 

659 Sayılı KHK.'nin 4. Maddesine göre Hukuk Birimleri; idarelerde muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. Muhakemat hizmetleri kapsamında; idarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil ile dava ve icra işlemlerini vekil sıfatıyla takip etmekle görevlidir. Dava açılması ve icra takibi işlemleri, hukuk hizmetleri, muhakemat hizmetleri, 28/04/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeni ile Yapılacak Hukuki Yardım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 02/02/2012 tarihli ve 4006/2012/13 Sayılı Genelgesi doğrultusunda suç mağduru olan personelinin hukuki yardım talep formu doğrultusunda gerekli hukuki yardım yapılmaktadır. Ayrıca Beyaz Kod işlemleri yapılmaktadır.
 

BİRİM MEVZUATI
 

 • Muhakemat Hizmetleri Yürütülmesi Hakkında Genelge
 • Resmi Gazete Yayımlanarak Yürülüğe Giren 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamında Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK ile Kamu Kuruluşlarının Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin Genelgeleri
 • Resmi Gazete Sayısı 28277 Sağlık Bakanlığı Personeli Karşı İşlenen Suçlar Nedeni İle Yapılacak Hukuki Yardım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik.

 

BİRİMİN TAKİP ETTİĞİ BAŞVURU KONULARI

 • Suç Mağduru Olan Sağlık Personelinin Hukuki Yardımı
 • Beyaz Kod Aylık İl Raporları
 • Birim Performans Değerlendirmeleri
 • Döner Sermaye Ek Ödeme ve Personel Çalışmaları
   

BİRİM FORMLARI
 

 

 • Sağlık Personeli Hukuki Yardım Talep Formu
 • Çalışan Güvenliği Aylık Faaliyet Raporu
 • Beyaz Kod Aylık İl Rapor Formu
 • Birim Performans Değerlendirme Formu
 • Döner Sermaye Ek Ödeme Personel Çalışma Durumu Formu
 • Personel Yeterlilik ve Değerlendirme Formu


Eklenme Tarihi: 20.01.2017 - Okunma Sayısı: 2121

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası