T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI

Mustafa ÇİRİŞ ( 342 ) 220 96 14 - 1106

 

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü - Gökhan KURT ( 342 ) 220 96 14 - 2120
Şube E-Mail gaziantep.idarimali@saglik.gov.tr

 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

 
ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TELEFON
İHALE, SATIN ALMA BİRİMİ    
Ömer Faruk DAĞÜSTÜ V.H.K.İ. 2121
Mehmet ŞAŞOOĞLU V.H.K.İ. 2122
Murat TORAMAN Sağlık Memuru 2126
TAHAKKUK BİRİMİ    
Yusuf YOGUN Memur 2124
Mehmet YALÇIN Memur 2124
Mehmet ORUÇ V.H.K.İ. 2124
DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ    
Recep ÖRGE V.H.K.İ. 2124
Engin DENİZ V.H.K.İ. 2125
Tuba KANDEMİR Personel 2121
BÜTÇE BİRİMİ    
Murat TORAMAN Sağlık Memuru 2126
AMBULANS VE KİRALAMA BİRİMİ    
Adem ÇİL Teknisyen 2121
AMBAR VE ARAÇ BİRİMİ    
Ali BATUR Birim Sorumlusu 2118
Fahri Murat TABUR Personel 2118
Nuri ASLAN V.H.K.İ. 2118
TEKNİK BİRİM    
Ali BATUR Birim Sorumlusu 2118
LOJMAN İŞLERİ    
Ali SURAN Bilgi İşlem Personeli 2234
ABONELİKLER    
Mahmut KARATAŞ Memur 2234
GELİR TAHAKKUK BİRİMİ    
Selim SOYDAN Birim Sorumlusu 2234
MAAŞ VE YOLLUK MUTEMETLİĞİ    
Mustafa CİNPOLAT Mutemet 2107
Mustafa ASLAN Birim Sorumlusu 2108
Yağmur MUTLU Sağlık Teknikeri 2123
EK ÖDEME BİRİMİ    
Turan ERSAVAŞ V.H.K.İ. 2123
Seher SÖNMEZ Hizmetli 2123
SOSYAL TESİS VE YEMEKHANE    
Hayri TUNCER Birim Sorumlusu 2127
Oktay YETER Aşçı 2128
ŞOFÖRLER    
Necip TİRYAKİ Şoför 2129
Habip ASLAN Şoför 2129
Davut ÖZBERK Şoför 2129
Mehmet ASLAN Şoför 2129
EVRAK KAYIT BİRİMİ    
Ahmet MERCANOĞLU Birim Sorumlusu 2104
Mehmet Saim YEŞİLDAĞ Hizmetli 2104
Ahmet BALOĞLU İşçi 2104
Mehmet BALIKÇI Hizmetli 2104
İbrahim VURMAZ Hizmetli 2104
Kenan ERENULUĞ Memur 2104
Oktay USLU Hizmetli 2104
ARŞİV BİRİMİ    
Ertuğrul ÖZDEMİR Hizmetli  
Serkan YENİCE Memur  
YATIRIMLAR BİRİMİ    
Veysel BAYRAM İnşaat Yüksek Mühendisi 2210
Tuğçe Gül SUSUZ YILMAZ Mimar 2212
Erkan ŞİMŞEK Elektrik - Elektronik Mühendisi 2212
Eyyüp TUZLU Bilgi İşlem Personeli 2211
Dilet BULUT Bilgi İşlem Personeli 2211

 

ŞUBE GÖREVLERİ

 

 • 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
 • Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
 • Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,
 • Müdürlüğe ait araç, gereç ve motorlu taşıtların envanter kayıtlarını tutmak, planlamak, yürütmek ve bu konuda merkez teşkilat ile işbirliğini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,
 • Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,
 • Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Yatırımı yapılacak olan Sağlık Tesisine ait tahsis işlemlerinin yapılması,
 • Bakanlığın ve bağlı kuruşların hizmetinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 • İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,
 • Sağlık tesisi arsasının zemin etüt raporunun hazırlatılması,
 • İlde Sağlık Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
 • Bakanlığa ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutulması, her türlü işlemlerin yürütülmesi ile imar plan tadilat tekliflerine görüş vermek,
 • Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin edilmesi ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemlerin yaptırılması,
 • Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri, TOKİ, YİKOP tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini koordine etmek,
 • Gerektiğinde sağlık hizmetinde kullanılacak inşaatların kontrollüğünü yapmak,
 • Yatırıma ait yaklaşık maliyetin hazırlanarak ihale hazırlıklarının yapılması,
 • İhalenin gerçekleştirilmesi ve işe başlatılması,
 • Yatırımın tamamlandıktan sonra geçici kabul ve kesin kabul işlemlerinin yapılması,
 • Hak edişlerin ödenmesi,
 • İlimizde faaliyet gösteren özel hastanelerin denetim ekiplerinde görev almak,
 • İlimizde faaliyet gösteren özel hastanelerin projelerinin onaylanması vb.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

 

ŞUBE MEVZUATI

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
 • 209 Sayılı Kanun
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 Sayılı Kamu ihaleleri Sözleşmeleri Kanunu

ŞUBE FORMLARI

 • Arıza Onarım İstek ve Talep Formu (GSM FR 012)
 • İhtiyaç Talep Formu (GSM FR 018)


Eklenme Tarihi: 23.01.2017 - Okunma Sayısı: 3137

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası