T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI

Dr. Selim TAŞDEMİR ( 342 ) 220 34 78

 

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü - Hasan AKINCI ( 342 ) 220 34 78 - 114
Şube E-Mail gaziantep.acilafet@saglik.gov.tr

 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TELEFON
Hale Nildem SANCAKTAR Doktor 118
Özender TEKİN Sağlık Memuru 116
Atilla ATEŞ V.H.K.İ. 116
Zeynep ACİNİKLİ BİNİCİ Ebe 118

 

AFET BİRİMİ ÇALIŞANLARI

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TELEFON
Hasan AKINCI Sağlık Memuru  
Muhittin YOLASIĞMAZOĞLU Sağlık Memuru  
Mehmet ÖNAL Sağlık Memuru  

 

ŞUBEYE BAĞLI BİRİMLER

 

 

ŞUBE GÖREVLERİ

 

 • Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
 • Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak,
 • Ambulansların Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak,
 • İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
 • Yurt dışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak,
 • Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi teknik ve malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
 • Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

 

AFET BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 • Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
 • Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelik eğitim ve koordinasyonu sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasını denetlemek,
 • Meydana gelen afetlerde; tıbbi kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
 • Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak,
 • Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
 • Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak,
 • Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,

 

 

 

ŞUBE MEVZUATI
 

 • Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
 • Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
 • İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi
 • İlkyardım Yönetmeliği
   

AFET BİRİMİNİN MEVZUATI
 

 

 • Hastane Afet Planı Uygulama Yönetmeliği
 • Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Görevleri ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
 

ŞUBENİN TAKİP ETTİĞİ BAŞVURU KONULARI

 

 • Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarının Yetki (Uygunluk) Belgesinin Verilmesi
 • İlk Yardım Eğitim Merkezlerinin Yetki (Uygunluk) Belgesinin Verilmesi
 • İlk Yardım Eğitimi Veren Merkezlerin ve Ambulans, Acil Sağlık Araçlarının Denetlenmesi
 • Özel Ambulans Servislerine Yetki (Uygunluk) Belgesinin Verilmesi


AFET BİRİMİNİ İLE İLGİLİ SUNUMLAR
 

 • İLSAP Sunumu


ŞUBE İSTATİSTİKLERİ
 

 • 3 Aylık Eğitmen Bilgi formu
 • 3 Aylık İlkyardımcı Bilgi Formu
 


Eklenme Tarihi: 25.01.2017 - Okunma Sayısı: 3068

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası