T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Uyum Eylem Planı, 03.07.2013 tarih ve 2044 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bu onaya istinaden Müdürlüğümüzde iç kontrol çalışmalarına başlanmıştır.

İÇ KONTROL NEDİR?

 
 


İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir. İç kontrol, kurumların sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir.

Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyet ve operasyonlarını kapsayan, uyum ve performans ölçeğinde uygulanan tüm kontrolleri ifade eder.

Bu yönüyle iç kontrol daha önceki sadece finansman kontrolü anlayışından çok daha geniş çerçevelidir. İç kontrol kurumun doğasına ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Bu süreç, kurumların misyonlarını gerçekleştirmelerinin en etkili yoludur.
 


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ETİK KURALLARI

 
 

VİZYONUMUZ

 
 

Sağlık hizmeti yönetiminde ülkemizde “Referans” Kuruluş olmak


MİSYONUMUZ

 
 

Topluma;

  • Kaliteli,
  • Güvenilir,
  • Ulaşılabilir,
  • Yeniliklere açık,
  • Güler yüzlü personeli ile

Tüm sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamak.

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

 
 

İŞ SÜREÇLERİ VE PROSEDÜRLERİ

 
 

Gaziantep Sağlık Müdürlüğü
....
....
....

 


Eklenme Tarihi: 24.03.2017 - Okunma Sayısı: 284