T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

4924 Sözleşmeli Personel Yerleştirme İşlemleri

4924 Sözleşmeli Personel Yerleştirme İşlemleri

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 2018 yılında sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri 20.01.2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.12.2017 tarih ve 2017/111152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş ve bu kapsamda kullanılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının Maliye Bakanlığı tarafından vize edildiği Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/9 genelgesi ile bildirilmiştir.

Bu çerçevede, boş bulunan sözleşmeli uzman tabip ve tabip pozisyonlarına yerleştirme işlemleri ekteki üst yazıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

 

 

EKLER:

Üst Yazı
Genelge (3 Sayfa)
Komisyon Kararı (4 Sayfa)
Dilekçe Örneği (1 Sayfa)

 

 


Eklenme Tarihi: 25.04.2018 - Okunma Sayısı: 1809

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası