T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

GAZİANTEP BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Ülkemizde beslenme, sağlık durumunun ve sorunlarının ortaya konulması için Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmaları yapılmaktadır. İlk olarak 1974 yılında Beslenme, Sağlık ve Gıda Tüketimi Araştırması yapılmıştır. Daha sonra “1984 Gıda Tüketimi ve Beslenme Araştırması” yapılmış olup Türkiye geneline gösterge olmak kaydıyla 3 ilde sağlık taraması yapılamadan gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) Bakanlığımız, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği sonucunda gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” ve “10. Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli program 1.21. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı” kapsamında da yapılması öngörülen “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017 (TBSA 2017) ise Bakanlığımız, Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde yapılmıştır.

TBSA 2017 ve Gaziantep Beslenme ve Sağlık Araştırması örneklemi TÜİK tarafından belirlenmiştir. Çalışmada Aile Hekimleri veri tabanına kayıtlı nüfustan örneklem belirlenmiştir. Örneklemde belirlenen kişiler Aile Sağlığı Merkezlerine davet edilerek laboratuvar için kan alımı sonrasında anketler uygulanmıştır. Kan analizleri halk sağlığı laboratuvarında yapılmıştır.

Çalışmada 6-14 yaş ve 15 yaş üzeri olmak üzere; bireylerin demografik ve  antropometrik bilgileri, besin tüketim sıklıkları, 24 saatlik besin tüketim formu, fiziksel aktivite durumu, geniş kapsamlı laboratuvar tetkikleri yer almıştır. Çalışmaya 15 yaş ve üzeri 1498 yetişkin ve 696 çocuktan (6-14 yaş) oluşan toplamda 2194 kişi katılmıştır.

Gaziantep Beslenme ve Sağlık Araştırması 24.04.2017 – 26.05.2017 tarihleri arasında aile hekimleri ve Gaziantep ile çevre illerden gelen 23 diyetisyenin katkılarıyla, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Kronik Durumlar, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi tarafından yürütülmüştür. Yapılan araştırmanın uzun vadeli hedefi, 3-5 yılda bir aralıklı olarak illerden bu verilerin kurulmuş olan veri tabanı sayesinde rutin olarak alınmasıdır. Hatta örneklemdeki aynı kişiler üzerinden kohort izlemleri mümkün olabilecektir.

4 Mayıs 2018 günü Tuğcan Otel’ de gerçekleştirilen Gaziantep Beslenme ve Sağlık Araştırması Tanıtım Toplantısına; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İLTER, Vali Yardımcısı Uğur ALADAĞ, Şehitkamil Kaymakamı Ali DURSUN, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Serdar SARIFAKI, akademisyenler, ildeki idareciler, hastanelerin başhekimleri, aile hekimleri, diyetisyenler ve kurum çalışanları katılmıştır.

Gaziantep Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017 sonuçlarına göre; 15 yaş ve üstü yetişkinlerde obezite oranı %36,8 (erkeklerde %27,8, kadınlarda %45,4 ) ile Türkiye ortalamasının üstündedir. Fazla kiloluluk oranı da % 37,1 ile (erkeklerde %42,8, kadınlarda %31,5) Türkiye ortalamasının üzerindedir. STEPS 2017 ön sonuçlarına göre Türkiye geneli obezite oranı %30, fazla kilololuk %34,8 ‘dir. 6-14 yaş grubuna gelinirse; erkeklerde %15, kızlarda %9,5 olmak üzere toplamda %12,3’ dür.  Yine 6-14 yaş grubunda fazla kiloluluk erkeklerde %17,2, kızlarda % 15 olmak üzere toplamda %16,1 olarak tespit edilmiştir.


GAZİANTEP BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI TANITIM TOPLANTISI YAPILDI


Eklenme Tarihi: 16.05.2018 - Okunma Sayısı: 352

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası