T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Aday Memur Temel Eğitim Sınavı (Güncelleme: 03/07/2018)

2018 Yılı Aday Memur Temel Eğitim Sınavı (Güncelleme: 03/07/2018)

Müdürlüğümüz tesislerinde görev yapan aday memurların durum tespitleri yapılarak Aday Memur Temel Eğitimine ve  Sınavına  katılacak personellere, beyan ettikleri mail adreslerinden şifre belirlemeleri, açılacak olan derslere kayıt yaptırmaları ve her ders için 10 (on) güne dağıtılmış  şekilde hergün en az bir saat ders katılımında bulunarak ders saati tamamlamaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılmıştı.
 
Yeterli katılım gösteren aday memurlar, 17 Temmuz 2018 Salı Günü saat: 10.00'da Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonunda yapılacak Temel Eğitim Sınavına katılabileceklerdir.
 
Aile Hekimlerinin eğitim ve sınava girmeleri konusunda Ankara İl Koordinatörlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda; ''657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Aday Memur statüsünda çalışmakta iken 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı elemanı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıksız izinli sayılan personelin, 657 Sayılı Kanunun 54, 55, 56, 57 ve 58. Maddeleri çerçevesinde adaylık eğitimlerine tabi tutulmaları; Adaylık eğitimine başlamış olanlar açısından da adaylık eğitimine devam etmeleri ve adaylık süresinin sonunda da mezkur maddelere göre asil memurluğa atanmaları gerektiği'' şeklinde görüş bildirilmiştir.
 
Tüm aday memurlara duyurulur.
 

 


Eklenme Tarihi: 27.06.2018 - Okunma Sayısı: 958

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası