T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ

Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de

Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

              Söz konu yönetmeliğin; Mevcut uluslararası sağlık turizmi faaliyeti yürütenlerin durumu;

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uluslararası Sağlık Turizmi faaliyeti yürüten sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde bu Yönetmelikteki yetkinlik kriterlerine uygunluk sağlayarak Bakanlıktan yetki belgesi almak zorundadır.

 

               Sürenin sonunda Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almamış olanların bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri durdurulur.

 

              Bu kapsamda İldeki tüm kamu/özel ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri ile aracı kuruluşların yetkilendirme çalışmalarına, 13 Temmuz 2018 tarihinden sonrada devam edecektir.

 

               13 Temmuz 2018’den sonra sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almadan uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri yaptığının tespit edilmesi durumunda Yönetmelikteki müeyyideler uygulanacaktır.


Eklenme Tarihi: 19.07.2018 - Okunma Sayısı: 279

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası