T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BAĞLI BAŞKANLIK:  İLAÇ, TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

 

BAĞLI BAŞKAN

Uzm. Dr. Mehmet Emin BİNDAL  

 

BAĞLI BAŞKAN YARDIMCISI

Uzm. Dr. Günay KOZAN  

 

İL KOORDİNATÖRÜ

İl Koordinatörü - Zahide ŞENEL ( 342 ) 220 96 14 
Birim E-Mail gaziantep.hasta@saglik.gov.tr

 

KOORDİNATÖRLÜK ÇALIŞANLARI

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TELEFON
Fatma DAĞDELEN Büro Personeli 2116

 

BİRİM GÖREVLERİ

 

 • Hasta hakları Hasta hakları uygulamaları ve eğitimleri konularını kurul ve birim görevlilerinin desteğini alarak onların ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek.                                     
 • Hasta Hakları uygulamaları ve eğitimleri konusunda danışmanlık yapmak.                                    
 • Hastanelerin hasta hakları uygulamalarını ve eğitimlerini yerinde denetlemek.                  
 • Sağlık hizmet sunumunu kolaylaştırmak, sağlık hizmetlerinden yararlanma sürelerini kısaltmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla polikliniklerde "Hekim Seçme Uygulaması"nı koordine etmek.                                            
 • Hasta hakları birimlerinin doldurdukları hasta hakları formlarını kontrol etmek ve istenilen formları düzenli olarak Bakanlığa göndermek.                                                
 • Hasta Hakları ile ilgili eğitim programlarına katkıda bulunacak eğitimciler ile işbirliği yapmak, üniversite, kütüphane gibi kurumlardan yararlanmak.                                                    
 • Görevi ile ilgili seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak.
 • Hasta hakları uygulamaları hakkında vatandaşların, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesini sağlamak.
 • Hasta hakları kurulunu kurar ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlar.                                                                
 • 2. HBBS'nin işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip eder.                                                       
 • HBBS'de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlar.                                                                                                 
 • Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütür.                                                                                              
 • Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.                                                                               
 • Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirir.                                                                                      
 • Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine eder ve bu konuda danışmanlık yapar. Gereği halinde uygulamaları yerinde denetler ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde inceler/inceletir.                                                                                                           
 • İhtiyaç halinde ilde hasta hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenler.                             
 • Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirterek kişi isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlar.

 

BİRİM MEVZUATI
 


BİRİM FORMLARI
 

BİRİMİN TAKİP ETTİĞİ BAŞVURU KONULARI
 

 • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
 • Bilgilendirme ve Bilgi İsteme
 • Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme
 • Mahremiyet
 • Rıza
 • Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,
 • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,
 • Saygınlık Görme ve Rahatlık,
 • Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,
 • Şikâyet ve Dava Hakkı

 

Sağlık hizmeti alırken hak ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS) üzerinden başvuru yapmak için aşağıda yer alan web adresini tıklayınız.

https://hastahaklari.saglik.gov.tr


HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI

 
 
SAĞLIK TESİSİ İSMİ BAŞVURU BAŞVURU KARAR KARAR KURUL KARAR 
TARİHİ NUMARASI  TARİHİ SAYISI ÖZETİ
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 28.03.2017 2017/18351 31.03.2017 57 Hekimin İletişim konusunda hassas olması ve hastaları yönlendirme noktasında bilgilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 13.01.2017 2017/2273 31.03.2017 58 Hekimin İletişim konusunda hassas olması noktasında bilgilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 27.01.2017 2017/5283 31.03.2017 59 İlgili konu hakkında karar verilebilmesi için İnceleme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 29.07.2016 2016/40826 31.03.2017 60 İnceleme sonucuna göre İHLAL YOKTUR kararı verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 29.02.2016 2016/11530 31.03.2017 61 Konu yargıya intikal edip sonuçlandığı için kurul kapsamında değerlendirilmemiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 25.04.2017 2017/24797 17.05.2017 62 İHLAL YOKTUR kararı verilmiş olup,düzeltici işlem olarak bilgi işlem personelinin iletişimde daha hassas olması yönünde uyarılmasına karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 24.04.2017 2017/24425 17.05.2017 63 İHLAL YOKTUR kararı verilmiş olup,düzeltici işlem olarak laboratuar  personelinin daha hassas çalışması ve özverili olması yönünde uyarılmasına karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 04.11.2016 2017/59035 17.05.2017 64 İnceleme sonucuna göre İHLAL YOKTUR kararı verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 11.10.2017 2017/53795 17.05.2017 65 İnceleme sonucuna göre İHLAL YOKTUR kararı verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 22.09.2016 2017/50199 17.05.2017 66 İnceleme sonucuna göre İHLAL YOKTUR kararı verildi.
SAĞLIK TESİSİ İSMİ BAŞVURU BAŞVURU KARAR KARAR KURUL KARAR 
TARİHİ NUMARASI  TARİHİ SAYISI ÖZETİ
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 27.01.2017 2017/5283 07.06.2017 67 Oy birliği ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 02.02.2017 2017/6526 07.06.2017 68 Kişinin Hizmetten faydalanma hakkının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP DR.ERSİN ASLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 20.04.2017 2017/23986 07.06.2017 69 Kişinin bilgi edinme ve hizmetten faydalanma hakkının İhlal edildiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 30.05.2017 2017/31767 07.06.2017 70 Kişinin bilgi edinme ve hizmetten faydalanma hakkının İhlal edildiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 16.05.2017 2017/29060 07.06.2017 71 Başvuranın Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme sorumluluğunu yerine getirmediğinden İhlal Yoktur kararı verilmiştir.
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 16.05.2017 2017/29046 07.06.2017 72 Başvuranın Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme sorumluluğunu yerine getirmediğinden İhlal Yoktur kararı verilmiştir.
GAZİANTEP DR.ERSİN ASLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 18.04.2017 2017/23195 07.06.2017 73 Başvuru kurul içerikli olmadığı ve hastane yönetimince değerlendirilmediğinden ,hastane yönetimince değerlendirilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 05.05.2017 2017/27325 07.06.2017 74 Kişinin hizmetten faydalanma hakkının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 28.04.2017 2017/25926 07.06.2017 75 Kişinin Hizmetten faydalanma ve bilgi edinme hakkının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ÖZEL KEMAL BAYINDIR HASTANESİ 28.02.2017 2017/16753 07.06.2017 76 Kişinin bilgi edinme ve hizmetten faydalanma hakkının İhlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 09.05.2017 2017/27741 07.06.2017 77 Kişinin saygınlık görme ve bilgi edinme hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 05.06.2017 2017/33189 07.06.2017 78 Kişinin hizmetten faydalanma ve saygınlık görme hakkının ihlal edilmediğine oy çokluğu ile karar verildi.

 

SAĞLIK TESİSİ İSMİ BAŞVURU BAŞVURU KARAR KARAR KURUL KARAR 
TARİHİ NUMARASI  TARİHİ SAYISI ÖZETİ
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 15.05.2017 2017/28779 19.09.2017 79 Oy birliği ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiştir.
GAZİANTEP DR.ERSİN ASLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 02.06.2017 2017/33096 19.09.2017 80 Kişinin saygınlık görme hakkının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 05.06.2017 2017/33189 19.09.2017 81 Kişinin Tıbbi gereklere uygun teşhis,tedavi , bakım ve tıbbi özen gösterilme hakkının İhlal edildiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 11.07.2017 2017/40253 19.09.2017 82 Oy birliği ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 14.06.2017 2017/35232 19.09.2017 83 Oy birliği ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiştir.

 

SAĞLIK TESİSİ İSMİ BAŞVURU BAŞVURU KARAR KARAR KURUL KARAR 
TARİHİ NUMARASI  TARİHİ SAYISI ÖZETİ
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 13.11.2017 2017/66120 23.11.2017 84 Kişinin hizmetten faydalanma ve  saygınlık görme hakkının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 12.10.2017 2017/58706 23.11.2017 85 Kişinin hizmetten faydalanma ve  saygınlık görme hakkının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 12.10.2017 2017/58675 23.11.2017 86 Kişinin genel olarak hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 31.10.2017 2017/62957 23.11.2017 87 Oy çokluğu ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiş olup,İlgili personelin iletişimde daha hassas olması noktasında uyarılmasına  karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 03.11.2017 2017/64315 23.11.2017 88 Oy çokluğu ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiş olup,İlgili personelin iletişimde daha hassas olması noktasında uyarılmasına  karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 15.11.2017 66488 23.11.2017 89 Hasta randevu saatine uymayarak sorumluluğunu yerine getirmediğinden Oy çokluğu ile İhlal YOKTUR kararı verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 12.10.2017 2017/58707 23.11.2017 90 Oy çokluğu ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiş olup,İlgili personelin iletişimde daha hassas olması noktasında uyarılmasına  karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 18.10.2017 59760 23.11.2017 91 OY çokluğu ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 19.07.2017 41956 23.11.2017 92 OY çokluğu ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiştir.
SAĞLIK TESİSİ İSMİ BAŞVURU BAŞVURU KARAR KARAR KURUL KARAR 
TARİHİ NUMARASI  TARİHİ SAYISI ÖZETİ
Dr.ERSİN ASLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 18.04.2017 2017/23195 12.01.2018 93 İnceleme sonucuna göre ihlal yoktur kararı verilmiştir.
ÖZEL DEFA LİFE HASTANESİ 06.11.2017 2017/64596 12.01.2018 94 Kapsam dışı,SGK ya yönlendirilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 25.10.2017 2017/61455 12.01.201 95 Kişinin genel olarak hizmetten faydalanma hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 23.10.2017 2017/60711 12.01.2018 96 Oy çokluğu ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiş olup,İlgili personelin iletişimde daha hassas olması noktasında uyarılmasına  karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 20.10.2017 2017/60464 12.01.2018 97 Oy çokluğu ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiş olup,çalışan hakkının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 19.10.2017 60147 12.01.2018 98 Kişinin hizmetten faydalanma ve  bilgi edinme hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 12.10.2017 2017/58703 12.01.2018 99 OY çokluğu ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiştir.
GAZİANTEP ISLAHİYE DEVLET HASTANESİ 07.08.2017 46437 12.01.2018 100 İnceleme sonucuna göre ihlal yoktur kararı verilmiştir.
GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 27.07.2017 2017/44098 12.01.2018 101 Oy çokluğu ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiş olup,İlgili personelin iletişimde daha hassas olması noktasında uyarılmasına  karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ   2017/43163 12.01.2018 102 Oy çokluğu ile İHLAL YOKTUR kararı verilmiş olup,İlgili personelin iletişimde daha hassas olması noktasında uyarılmasına  karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 12.01.2017 2017/40390 12.01.2018 103 Kişinin bilgi edinme ve bilgilendirilme hakkının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 16.05.2017 2017/29004 12.01.2018 104 İnceleme sonucuna göre ihlal yoktur kararı verilmiştir.

 

SAĞLIK TESİSİ İSMİ BAŞVURU BAŞVURU KARAR KARAR KURUL KARAR 
TARİHİ NUMARASI  TARİHİ SAYISI ÖZETİ
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 24.10.2017 2017/61330 01.03.2018 105 Kişinin mahremiyet hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 29.11.2017 2018/1856 01.03.2018 106 Kişinin saygınlık görme ve rahatlık hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 30.01.2018 2018/7102 01.03.2018 107 Kişinin hizmetten faydalanma ve  mahremiyet hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 30.01.2018 2018/7103 01.03.2018 108 Kişinin hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verildi.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 05.12.2017 2017/70737 01.03.2018 109 Kurum tarafından gönderilen belgelerde kati rapor hekimin imza ve kaşesinin yer aldığı rapor olduğu anlaşıldığından İHLAL VAR kararı verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 05.01.2018 2018/900 01.03.2018 110 Kişinin hizmetten faydalanma  hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 02.02.2018 2018/8180 01.03.2018 111 Kişinin Bilgi edinme ve bilgilendirilme hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 30.01.2018 2018/7099 01.03.2018 112 Kişinin hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verildi.
GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 30.01.2018 2018/7096 01.03.2018 113 Kişinin hizmetten faydalanma ve ziyaretçi bulundurma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verildi.
SAĞLIK TESİSİ İSMİ BAŞVURU BAŞVURU KARAR KARAR KURUL KARAR 
TARİHİ NUMARASI  TARİHİ SAYISI ÖZETİ
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 13.02.2018 2018/10648 25.04.2018 114 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 19.02.2018 2018/12078 25.04.2018 115 Kişinin saygınlık görme ve rahatlık hakkının ihlal edilmediğine ancak doğum salonu çalışanlarının iletişim eğitimine alınarak doğum yapacak hastalara gerekli hassasiyetin gösterilmesi önerisinde bulunmaya oy birliği ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 5.03.2018 2018/15949 25.04.2018 116 Kişinin hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 6.03.2018 2018/16327 25.04.2018 117 Kişinin hasta hakları yönetmeliğine göre hak ihlaline uğramadığına oy çokluğu ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VEDİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 7.03.2018 2018/16700 25.04.2018 118 Kişinin hasta hakları yönetmeliğine göre hak ihlaline uğramadığına oy çokluğu ile karar verildi.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 16.03.2018 2018/19150 25.04.2018 119 Kişinin saygınlık görme ve mahremiyet hakkının ihlal edildiğine  oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 16.03.2018 2018/19158 25.04.2018 120 Kişinin Bilgi edinme ve bilgilendirilme hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 16.03.2018 2018/19218 25.04.2018 121 Kişinin hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verildi.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 16.03.2018 2018/19244 25.04.2018 122 Kişinin hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 2.04.2018 2018/24045 25.04.2018 123 Teknik konu içerdiğinden kurul tarafından değerlendirilmemiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 2.04.2018 2018/24052 25.04.2018 124 Teknik konu içerdiğinden kurul tarafından değerlendirilmemiştir.
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VEDİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 13.04.2018 2018/27094 25.04.2018 125 Başvuran Hasta Hakları Yönetmeliğinden yer alan sorumlulukları yerine getirmediğinden bu sebeple oy çokluğu ile ihlal yoktur kararı verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 8.02.2018 2018/9425 25.04.2018 126 Hasta Hakları Yönetmeliğine göre ihlal yoktur kararı verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 8.02.2018 2018/9420 25.04.2018 127 Kişinin saygınlık görme hakkının ihlal edilmediğine ancak hekimin iletişim eğitimi almasına ve daha hassas olması yönünde uyarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1.02.2018 2018/7915 25.04.2018 128 Kişinin saygınlık görme hakkının ihlal edilmediğine ancak hekimin iletişim eğitimi almasına ve daha hassas olması yönünde uyarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1.02.2018 2018/7903 25.04.2018 129 Kişinin saygınlık görme hakkının ihlal edilmediğine ancak hekimin iletişim eğitimi almasına ve daha hassas olması yönünde uyarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 1.02.2018 2018/2189 25.04.2018 130 Kişinin hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy çokluğu ile karar verildi.
GAZİANTEP ISLAHİYE DEVLET HASTANESİ 29.12.2018 2018/76160 25.04.2018 131 Kurul kapsamında değerlendirilmemiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 29.12.2018 2018/76128 25.04.2018 132 Hasta Hakları Yönetmeliğine göre ihlal yoktur kararı verilmiştir.
GAZİANTEP ANKA HASTANESİ 4.12.2018 2018/70649 25.04.2018 133 Hasta Hakları Yönetmeliğine göre ihlal yoktur kararı verilmiş;Ancak kurumun bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli önlemleri almasına ve ilgili personellerin uyarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 29.11.2017 2018/69695 25.04.2018 134 Kişinin hizmetten faydalanma ve bilgi edinme hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verildi.
GAZİANTEP ISLAHİYE DEVLET HASTANESİ 24.11.2017 2017/44486 25.04.2018 135 Kişinin hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy çokluğu ile karar verildi.

 

SAĞLIK TESİSİ İSMİ BAŞVURU BAŞVURU KARAR KARAR KURUL KARAR 
TARİHİ NUMARASI  TARİHİ SAYISI ÖZETİ
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 16.04.2018 2018 - 27557 29.06.2018 136 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 17.04.2018 2018 - 27787 29.06.2018 137 Kişinin saygınlık görme ve rahatlık hakkı ile tedaviyi reddetme, durdurma ve rıza hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 3.05.2018 2018 - 32232 29.06.2018 138 Kişinin hizmetten faydalanma ve rahatlık hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 8.05.2018 2018 - 33449 29.06.2018 139 Hasta Hakları Yönetmeliği gereği tıbbi hata iddiası içerdiğinden disiplin birimine yönlendirilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 14.05.2018 2018 - 34595 29.06.2018 140 Kişinin hasta hakları yönetmeliğine göre hak ihlaline uğramadığına oy çokluğu ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 8.05.2018 2018 - 33490 29.06.2018 141 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 29.05.2018 2018 - 38538 29.06.2018 142 Kişinin Bilgi edinme ve bilgilendirilme hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ISLAHİYE DEVLET HASTANESİ 5.06.2018 2018 - 40215 29.06.2018 143 Hasta Hakları Yönetmeliği gereği tıbbi hata iddiası içerdiğinden disiplin birimine yönlendirilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 13.06.2018 2018 - 41884 29.06.2018 144 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.Şikayet edilen persnelin iletişim eğitimine tabi tutulması önerisinde bulunulmuştur.

 

SAĞLIK TESİSİ İSMİ BAŞVURU BAŞVURU KARAR KARAR KURUL KARAR 
TARİHİ NUMARASI  TARİHİ SAYISI ÖZETİ
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 13.06.2018 2018 -41749 30.11.2018 145 Kişinin hizmetten faydalanma  ve saygınlık görme hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 5.07.2018 2018 - 46280 30.11.2018 146 Kişinin hizmetten faydalanma  ve saygınlık görme hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 5.07.2018 2018 - 46302 30.11.2018 147 Kişinin hizmetten faydalanma ve rahatlık hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 22.07.2018 2018 - 50120 30.11.2018 148 Tıbbi hata iddiası içerdiğinden  Hasta Hakları Yönetmeliği gereği disiplin birimine yönlendirilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 25.07.2018 2018 - 51044 30.11.2018 149 Kişinin hasta hakları yönetmeliğine göre hak ihlaline uğramadığına oy çokluğu ile karar verildi.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 25.07.2018 2018 - 51047 30.11.2018 150 Tıbbi hata iddiası içerdiğinden  Hasta Hakları Yönetmeliği gereği disiplin birimine yönlendirilmiştir.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 25.07.2018 2018 - 51053 30.11.2018 151 Kişinin Bilgi edinme ve bilgilendirilme hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 2.08.2018 2018 - 53179 30.11.2018 152 Hasta Hakları Yönetmeliği gereği tıbbi hata iddiası içerdiğinden disiplin birimine yönlendirilmiştir.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 14.08.2018 2018 - 54172 30.11.2018 153 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.Şikayet edilen persnelin iletişim eğitimine tabi tutulması önerisinde bulunulmuştur.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 31.08.2018 2018 -58394  30.11.2018 154 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.Şikayet edilen persnelin iletişim eğitimine tabi tutulması önerisinde bulunulmuştur.
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 31.08.2018 2018 - 58472 30.11.2018 155 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verilmiştir.Şikayet edilen personelin iletişim eğitimine tabi tutulması önerisinde bulunulmuştur.
GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 7.09.2018 2018 - 60160 30.11.2018 156 Tıbbi hata iddiası içerdiğinden  Hasta Hakları Yönetmeliği gereği disiplin birimine yönlendirilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 10.09.2018 2018 - 60357 30.11.2018 157 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.Şikayet edilen persnelin iletişim eğitimine tabi tutulması önerisinde bulunulmuştur.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 14.09.2018 2018 - 61753 30.11.2018 158 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.Şikayet edilen persnelin iletişim eğitimine tabi tutulması önerisinde bulunulmuştur.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 25.09.2018 2018 - 64286 30.11.2018 159 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.Şikayet edilen persnelin iletişim eğitimine tabi tutulması önerisinde bulunulmuştur.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 25.10.2018 2018 - 72188 30.11.2018 160 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.Şikayet edilen persnelin iletişim eğitimine tabi tutulması önerisinde bulunulmuştur.
GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 30.10.2018 2018 - 72888 30.11.2018 161 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.Şikayet edilen persnelin iletişim eğitimine tabi tutulması önerisinde bulunulmuştur.
GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 30.10.2018 2018 - 72909 30.11.2018 162 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.Şikayet edilen persnelin iletişim eğitimine tabi tutulması önerisinde bulunulmuştur.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 2.11.2018 2018 -74120 30.11.2018 163 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.Şikayet edilen persnelin iletişim eğitimine tabi tutulması önerisinde bulunulmuştur.
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 8.11.2018 2018 - 75488 30.11.2018 164 Disiplin birimi tarafından inceleme başlatılmış olup,kurul kapsamında değerlendirme yapılamamıştır.
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 8.11.2018 2018 - 75489 30.11.2018 165 Disiplin birimi tarafından inceleme başlatılmış olup,kurul kapsamında değerlendirme yapılamamıştır.
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 8.11.2018 2018 -75490 30.11.2018 166 Disiplin birimi tarafından inceleme başlatılmış olup,kurul kapsamında değerlendirme yapılamamıştır.
GAZİANTEP ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 8.11.2018 2018 - 75494 30.11.2018 167 Disiplin birimi tarafından inceleme başlatılmış olup,kurul kapsamında değerlendirme yapılamamıştır.
GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 9.11.2018 2018 -76078 30.11.2018 168 Tıbbi hata iddiası içerdiğinden  Hasta Hakları Yönetmeliği gereği disiplin birimine yönlendirilmiştir.
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 8.11.2018 2018 - 76974 30.11.2018 169 Kişinin saygınlık görme ve hizmetten faydalanma hakkının ihlal edilmediğine oy birliği ile karar verilmiştir.Şikayet edilen persnelin iletişim eğitimine tabi tutulması önerisinde bulunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eklenme Tarihi: 20.01.2017 - Okunma Sayısı: 8835

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası