T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

NRP EĞİTİMİ

NRP EĞİTİMİ

YENİDOĞAN CANLANDIRMA PROGRAMI (NRP)

Gaziantep Halk Sağlığı Başkanlığı  Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi

tarafından organize edilen ve ilimiz Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimcileri Dr. Selda DOĞAN(Kurs Sorumlusu),Ebe Hülya DURDU BAYIR ,Yenidoğan Uzmanı Dr. Hüseyin

SelimASKER,YenidoğanUzmanıDoç.Dr.ServetÖZKİRAZ,,Hem.ZuhalÖkmen, YenidoğanUzmanı Doç.Dr.Ünal Sarıkabadayı   tarafından  18-20  Aralık 2018 tarihlerinde

 Özel NCR Hastanesi’nin toplantı salonunda 3 Doktor,18 Hemş,,1 ATT olmak üzere toplam 22 katılımcıyla Nrp Uygulayıcı Eğitimi gerçekleştirilmiştir

.

Toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinde önemli azalmalar gözlenir. Neonatal ve perinatal ölümler ise sosyal ve ekonomik gelişmelere daha az duyarlıdır.  Bu ölümler erken tanı ve tedavi, gebelik ve doğum sırasında verilen bakımın iyileştirilmesi gibi sağlık ile doğrudan ilişkili önlemlerden daha fazla etkilenir.

Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların %23’ü doğum sonrası asfiksiye bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. Doğumu izleyen dakikalar bebeğin uterus dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir.

Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılında başlatılmış olan Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında yer alan uygulayıcı ve eğitici eğitimleri Türkiye geneline yaygınlaştırılarak, 2014 yılı sonu itibariyle 2.310 uygulayıcı kursunda, 47.382 sağlık personeli (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Anestezi Uzmanları, Pratisyen Hekimler, Ebeler, Hemşireler, Anestezi Teknisyenleri v.s.) eğitilmiştir.  Her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personelin mutlaka bulunmasının amaçlandığı program kapsamında gerçekleştirilen uygulayıcı eğitimleriyle, temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilebilmesi için, bu konuda eğitim almış ve standart uygulama yapacak personel yetiştirilmektedir.

 “Doğum odasındaki herkesi” hedefleyen bu programın, ülkemizde doğumda gelişebilecek yenidoğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tuttuğu gerçektir. Neonatal döneme yönelik yürütülen NRP ve diğer çalışmalar sonucunda bebek ölüm hızı binde 7,2 e, neonatal ölüm hızı ise binde 4,1’e düşmüştür. 

 


Eklenme Tarihi: 21.12.2018 - Okunma Sayısı: 749

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası