T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akılcı İlaç Farkındalık Eğitimi

Akılcı İlaç Farkındalık Eğitimi

          Bakanlığımızın Akılcı İlaç Kullanımı Eylem Planı kapsamında gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi ve farkındalığın arttırılması amacıyla; İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı; Özel Teşhis, Tedavi Merkezleri, Ağız ve Diş Sağlığı Birimi tarafından 13 ve 15 Mart 2019 tarihinde İlimiz bünyesinde Özel Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti veren Muayenehaneler, Özel Ağız ve Diş sağlığı Poliklinikleri, Özel Ağız ve Diş sağlığı Merkezlerinde görev yapan Diş Hekimlerine konu ile ilgili eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

          Bu önemli gün kapsamında açıklama yapan Müdürlüğümüz İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Mehmet Emin BİNDAL: “ Önemli bir ilaç grubu olan, antibiyotiklerin gereksiz kullanımının ciddi sorun olarak karşımıza çıkmakta olduğunu, Akılcı olmayan antibiyotik kullanımının toplumda ve hastanelerde büyük bir problem haline gelen antibiyotik direncine sebep olduğunu, Gelişmiş ülkelerde antibiyotiklerin en sık tüketilen ilaçlar içinde 3– 5’inci sırada yer alırken ne yazık ki, ülkemizde ilk sırada yer aldığını, sonuç olarak yeni bir antibiyotiğin geliştirilmesi ve kullanıma sunulmasının yaklaşık 10-15 yıl süren bir süre, milyon dolarlarla ifade edilen bir masraf ve insan emeği gerektirdiği göz önünde tutularak akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin benimsenmesi gerektiğini, Tıp tarihinde, insanlık için büyük bir buluş olarak ifade edilen antibiyotiklerin bilinçli ve uygun kullanımının yaygınlaştırılmasında biz hekimlere düşen görev kendi eğitimimizi tamamlamanın yanı sıra toplumun da bilgilendirilmesi ve eğitilmesinin önemle sağlanmasıdır.’’ dedi.

          Söz konusu eğitimde İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcımız Uzm. Dr. Günay KOZAN ve Akılcı İlaç İl Koordinatörü Uzm. Dr.Cahide Elif ORHAN, Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımının doğuracağı sonuçlara dikkat çekerek Gaziantep Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğr. Üyesi BETÜL TAŞ tarafından “Diş Hekimliğinde Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım” konulu sunumu ile  13 ve 15 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen eğitim programımız 150 katılımcımızla tamamlanmıştır.

 


Akılcı İlaç Farkındalık Eğitimi


Eklenme Tarihi: 26.03.2019 - Okunma Sayısı: 410

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası