T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇ DUYURUSU

Müdürlüğümüz emrinde 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan edilen adayların başvuru ve sözlü sınav süreci tamamlanmıştır.

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇ DUYURUSU

Müdürlüğümüz emrinde 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan edilen adayların başvuru ve sözlü sınav süreci tamamlanmıştır.

 

Aday sıralaması belirlenirken, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir

 

Sözlü Sınav sonuçları 02/04/2019 tarihi itibariyle ilan edilmiş olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınav sonuçlarına itirazlar 03-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, gerekçesini belirtmek kaydıyla dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacaktır. 

 

Yapılan itirazlar sınav kurulları tarafından değerlendirilerek kesinleşmiş listeler 10 Nisan 2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanacak olup,  adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınavı asil olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerini ve başvuru formunu en geç 10 Nisan 2019  tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Sınavı yedek olarak kazanan adaylar evrak teslimi yapmayacaktır. Asıl adayların işlemleri tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulması halinde yedek adaylar için yeniden duyuru yapılıp evrak istenecektir.

 

Sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir.

 

Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırmalarının sonuçlanmasından sonra tamamlanacaktır.

 

Atama işlemleri tamamlandıktan sonra başlayış işlemleri yapılacaktır.

 

 
 

SÜREKLİ İŞÇİ EVRAK TESLİM TAKVİMİ

Sınav sonucunun ilanı

02 Nisan 2019

Sınav sonuçlarına itiraz

03 - 05 Nisan 2019

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve kesin sonuçların  İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinde yayınlanması

08 – 10 Nisan 2019

Sınavı asil olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edilmesi

03 - 10 Nisan 2019

 

 

 


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK (Göreve Başlama İşlemleri İçin)
ATAMAYA ESAS BELGELER

 

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi kadrosunda görev yapacak personel alımı sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenecek belgeler;

 

1-  Açıktan Sürekli İşçi Kadrosu Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.
ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

2-  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

 

3-  Sağlık Raporu (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 maddesi gereğince raporda mutlaka akıl hastalığı bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Bu ibare olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.)

 

4-  Adli sicil kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

 

5-  Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

6-  Öğrenim  belgesinin  aslı  veya  Noter  onaylı  sureti  (İl  Sağlık  Müdürlüğünce  aslı  görülüp onaylanacaktır.)

 

7-  İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge.

 

8-  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden; Ambulans Sürücüsü ile Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi meslekleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olup Önlisans mezunları için P93, Lisans mezunları için ise P3 puan türünden en az 60 puan almış olduğunu gösterir belge.

 

9-  Ambulans sürücüsü için ayrıca;

  • En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olduğunu gösteren belge,
  • Psikoteknik değerlendirme belgesi,
  • "Ambulans sürücüsü olarak görev yapması, ağır iş yapması ve gece vardiyasında çalışması uygundur" ibaresini içeren sağlık kurulu raporu.

 

10- Güvenlik Görevlisi (silahsız) için ayrıca;

  • Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi/Özel Güvenlik Kimlik Kartı (silahlı/silahsız) (5188 sayılı Kanun gereği yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlardan özel güvenlik temel eğitim belgesi şartı aranmaz.)

 

11- Şoför (yolcu taşıma) için ayrıca;

  • En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olduğunu gösteren belge,
  • Psikoteknik değerlendirme belgesi.

 


 


SINAV SONUÇLARI 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ TUTANAĞI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) *
BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ ** MEZUNİYET TARİHİ DURUMU ***
1 86,67 542******602 YUNUS AKALIN 23.10.1989 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 18.02.2008 ASIL 
2 85,00 459******938 İBRAHİM ALTINTAŞ 1.08.1997 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 17.06.2016 ASIL 
3 81,67 117******180 FARUK HÜVİYETLİ 15.09.1989 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 1.07.2008 ASIL 
4 79,00 336******468 SERVET BİTER 15.02.1992 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 9.07.2018 ASIL 
5 77,00 351******544 MUHARREM BURAK DOKUYUCU 1.06.1995 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 13.06.2014 ASIL 
6 75,33 221******028 MUHSİN ALİCİ 15.06.1988 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 12.02.2005 ASIL 
7 67,33 380******748 MUHAMMET BORAY TAŞÇILAR 29.11.1991 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 17.06.2011 ASIL 
8 65,67 371******588 OSMAN YILMAZ 28.08.1984 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 12.02.2006 ASIL 
9 64,00 438******802 SERKAN ESEN 22.01.1983 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 26.06.2006 1. YEDEK 
10 64,00 110******996 EMİNE POLAT(Aydınoğulları) 22.03.1992 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 18.06.2000 2. YEDEK 
11 63,67 428******664 TUBA BOSTANCI 29.04.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 9.06.2017 3. YEDEK 
12 62,33 409******464 MEHMET ERGÜN KARAKAŞ 22.03.1992 Önlisans 11.07.2014 4. YEDEK 
13 59,00 232******732 FUNDA SAVCI 30.12.1985 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 14.03.2017 5. YEDEK 
14 55,00 251******596 GÖKHAN KAYA 20.08.1990 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 9.08.2011 6. YEDEK 
15 55,00 273******996 İBRAHİM HALİL BİRANGER 14.08.1994 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 12.06.2015 7. YEDEK 
16 53,67 126******834 SAİT ÖZKANLI 16.12.1988 Lisans 25.05.2015 8. YEDEK 
17 52,00 283******452 AHMET YAVUZ 18.04.1984 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 14.06.2013 BAŞARISIZ 
18 50,33 157******454 HASAN YILDIRIM 22.07.1991 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 10.07.2009 BAŞARISIZ 
19 50,00 533******568 HAKAN ERİŞ 14.02.1992 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 7.07.2012 BAŞARISIZ 
20 48,67 126******374 SEMRA KANTAR 22.05.1985 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 14.06.2002 BAŞARISIZ 
21 48,67 110******140 MURAT BAHATTİN SOYPAK 3.05.1993 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 13.06.2016 BAŞARISIZ 
22 48,67 139******310 HASAN ÇOLAK 7.04.1995 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 29.11.2013 BAŞARISIZ 
23 48,67 364******558 YASEMİN SERAP TÜFEKÇİ 18.02.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 9.06.2017 BAŞARISIZ 
24 47,00 147******370 VEYSEL GÜNEŞ 5.01.1985 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 13.02.2006 BAŞARISIZ 
25 47,00 534******720 BASRİ ÇOBAN 26.04.1993 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 17.09.2012 BAŞARISIZ 
26 45,33 489******596 BEKİR AVGIN 10.03.1986 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 10.06.2005 BAŞARISIZ 
27 42,00 155******052 ERHAN CENGİZ 26.06.1986 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 29.09.2014 BAŞARISIZ 
28 42,00 442******212 HÜSEYİN YALÇIN 17.05.1991 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2012 BAŞARISIZ 
29 38,67 410******794 KAFUR YATKIN 11.05.1993 Lisans 30.05.2016 BAŞARISIZ 
30 38,67 338******494 HALİL İBRAHİM DAĞLI 30.03.1995 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 13.06.2014 BAŞARISIZ 
31 31,67 176******834 FATİH EĞRİBAYAT 23.09.1992 Lisans 23.07.2018 BAŞARISIZ 
32 30,00 443******068 SÜLEYMAN KAYA 23.10.1988 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 15.02.2009 BAŞARISIZ 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ TUTANAĞI
KLİNİK DESTEK (DİŞ) *

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ ** MEZUNİYET TARİHİ DURUMU ***
1 90,00 410******214 DUYGU SARI 17.02.1998 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 17.06.2016 ASIL 
2 89,00 577******512 İBRAHİM MONIS 3.05.1998 Önlisans 25.06.2018 ASIL 
3 87,33 408******382 İBRAHİM HALİL ÇETİNER 1.02.1997 Önlisans 25.06.2018 ASIL 
4 86,67 191******478 SERAP ATAY 8.08.1997 Önlisans 31.05.2018 ASIL 
5 83,33 507******222 SEMA KADRİYE ATILMIŞ 2.08.1998 Önlisans 25.06.2018 ASIL 
6 80,00 301******876 BARIŞ DÖRTBUDAK 2.06.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 9.06.2017 ASIL 
7 70,67 141******466 DUYGU SEVİNÇ 21.09.1998 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 17.06.2016 ASIL 
8 67,33 214******764 DERYA TÜRK 1.01.1993 Önlisans 20.09.2013 ASIL 
9 62,67 186******890 SEZEN ARSLAN 9.09.1993 Önlisans 23.06.2015 ASIL 
10 62,67 262******078 MUSTAFA TAŞKESEN 17.06.1995 Önlisans 12.06.2017 ASIL 
11 62,33 161******832 TUBA ÇİÇEK 15.02.1993 Önlisans 10.09.2018 1. YEDEK 
13 62,00 744******692 HAKAN KAYA 1.08.1994 Önlisans 28.06.2016 2. YEDEK 
14 62,00 649******942 HALİDE ÇUHADAR 1.01.1996 Önlisans 15.09.2017 3. YEDEK 
15 61,33 655******282 ESRA YÜREKLİ 18.10.1995 Önlisans 18.01.2016 4. YEDEK 
12 60,33 147******582 ZEYNAL ABİDİN ÜŞER 15.08.1996 Önlisans 7.02.2017 5. YEDEK 
16 60,33 455******370 NURCAN ÇİĞDEM KARAKUZULU 30.10.1998 Önlisans 25.06.2018 6. YEDEK 
17 59,00 442******030 FURKAN ÜNAL 31.08.1996 Önlisans 31.08.2018 7. YEDEK 
18 52,00 297******318 SAİT EDİŞ 20.03.1994 Önlisans 2.06.2017 8. YEDEK 
19 50,33 200******294 ENES KARATAY 22.10.1997 Önlisans 26.06.2018 9. YEDEK 
20 50,00 451******636 AZAD OFLAS 25.03.1993 Önlisans 25.06.2015 10. YEDEK 
21 48,67 281******102 KISMET EKTİ 24.12.1997 Önlisans 25.06.2018 BAŞARISIZ
22 45,33 161******134 AHMET CAN 2.09.1992 Önlisans 6.06.2016 BAŞARISIZ
23 43,67 408******916 AHMET OKTAR 15.02.1995 Önlisans 20.06.2017 BAŞARISIZ
24 42,00 218******898 OSMAN İNCE 24.09.1992 Önlisans 17.06.2016 BAŞARISIZ
25 42,00 238******666 OSMAN MERT DALGALAR 26.06.1998 Önlisans 26.06.2018 BAŞARISIZ
26 40,33 255******092 HÜLYA ARTIKARSLAN 7.03.1998 Önlisans 8.06.2018 BAŞARISIZ
27 40,33 515******522 ABDULLAH BALCAK 18.03.1998 Önlisans 4.10.2017 BAŞARISIZ
28 38,67 133******778 MAKBULE GÜNAY 10.05.1988 Önlisans 28.05.2018 BAŞARISIZ
29 38,67 440******500 OSMAN BAKAR 20.01.1994 Önlisans 27.06.2016 BAŞARISIZ
30 38,00 349******944 GÜZEL YALÇINKAYA 7.09.1993 Önlisans 16.06.2016 BAŞARISIZ
31 38,00 182******352 BEGÜM NOHUT 29.10.1998 Önlisans 21.06.2018 BAŞARISIZ
32 26,67 316******646 FUNDA İMRAN BAL 23.02.1998 Önlisans 11.06.2018 BAŞARISIZ
33 25,00 256******384 EBRU METE 5.05.1993 Önlisans 16.06.2016 BAŞARISIZ
34 23,33 199******846 ADİL HAKAN GÖRMEZ 26.02.1989 Önlisans 3.02.2017 BAŞARISIZ
35 23,33 354******918 NURULLAH BARAN 28.05.1994 Önlisans 8.06.2017 BAŞARISIZ
36 23,33 557******418 MEHMET YILMAZ 19.01.1998 Önlisans 12.07.2017 BAŞARISIZ
37 20,00 528******202 MAKBULE ŞAKI 2.02.1991 Önlisans 27.05.2016 BAŞARISIZ
38 20,00 106******530 ALEV ÇETİN 5.10.1995 Önlisans 17.06.2016 BAŞARISIZ
39 0,00 457******328 HALİL İBRAHİM ÇELİK 10.09.1993 Önlisans 27.06.2014 SINAVA KATILMADI
40 0,00 255******792 MUSTAFA OKAN ÇAKMAK 27.04.1996 Önlisans 1.06.2016 SINAVA KATILMADI

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ TUTANAĞI
KLİNİK DESTEK (HASTANE) *

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ ** MEZUNİYET TARİHİ DURUMU ***
1 91,67 440******706 AYŞE TANIŞ 14.02.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
2 91,67 176******940 MERVE CAN AKDEMİR 25.06.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
3 91,67 114******160 GÜLİSTAN TÜYSÜZ 10.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
4 89,33 604******398 BARAN SEYHAN GÖNÜLTAŞ 14.05.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
5 89,00 374******206 ELİF YAREN EKİNCİ 20.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
6 88,33 160******654 AZAD GÜLER 21.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
7 87,33 139******910 İBRAHİM HALİL ŞENDELİ 14.03.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
8 87,33 361******780 GÜL TOPALOĞLU 23.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
9 86,67 156******764 EMİNE TURAN 1.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
10 86,67 182******774 MÜJGAN TOKMAK 10.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
11 86,67 458******444 BEYZA ÇALIŞKAN 17.07.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
12 85,00 132******232 BURAK AKÇUL 23.05.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 21.09.2018 ASIL
13 83,33 547******158 GÜLBEN İLHAN 2.07.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
14 79,33 100******478 HALİME EKŞİ 25.09.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
15 77,00 485******812 SALİH ÇINAR 26.07.1998 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
16 77,00 151******732 DİDEM KEDEROĞLU 3.09.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
17 75,67 100******090 MUSTAFA ÇIKAR 14.11.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
18 75,33 100******188 MAHİRE GÜL DEMİR 6.10.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
19 74,00 221******390 TAYFUN AKTAŞ 20.09.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
20 73,67 158******574 TUBA AKDAĞ 1.07.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
21 73,67 322******520 ELİF PALABIÇAK 27.02.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
22 72,33 264******028 LEYLA SUCUOĞLU 25.05.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
23 72,00 333******264 CEMİLE YILDIZHAN 28.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
24 69,00 244******984 ONUR DAŞDEMİR 6.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
25 69,00 119******744 ZELİHA ECE ÇELİK 21.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
26 65,67 264******110 ALİ İMRAN ATA 19.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
27 64,67 102******186 HÜSEYİN ASLAN 19.05.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
28 64,67 336******794 GÜLCAN KAYA 27.05.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
29 64,00 204******692 ÖMER BUDAK 18.12.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
30 64,00 465******726 FUNDA ÇERÇİ 10.02.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
31 64,00 541******436 İBRAHİM İPEKÇİOĞLU 30.06.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
32 64,00 347******040 METİN ALP 7.07.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
33 64,00 222******390 EMİNE HİLAL ÜNLÜ 10.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
34 64,00 101******396 AYLİN DİNCEL 22.09.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
35 64,00 100******138 METEHAN ÖNDER 22.09.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
36 63,00 246******210 AYSUN GÜLERYÜZ 15.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
37 63,00 226******300 HATİCE ÖZÇELİK 15.05.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
38 63,00 222******576 MEHMET KADRİ NEYMAN 14.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
39 62,67 496******388 ABDULLAH CİHAN 1.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
40 62,33 444******946 MELİKE KOÇ 18.12.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 ASIL
41 62,00 302******582 MUHAMMED ALİ TURHAN 15.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 1. YEDEK 
42 62,00 100******864 MEHMET MUSTAFA ÇELİK 22.05.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 2. YEDEK 
43 62,00 360******684 SULTAN ATSEVER 5.06.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 3. YEDEK 
44 62,00 177******154 MUHAMMED ŞAHAN GÜRBÜZER 22.07.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 4. YEDEK 
45 61,33 411******406 TUĞBANUR HALICIOĞLU 25.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 5. YEDEK 
46 61,00 511******448 FATMA AYBAR 2.02.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 6. YEDEK 
47 60,67 114******652 KADER BERKE 1.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 12.06.2018 7. YEDEK 
48 60,67 633******642 MELEK DEMİRCAN 1.02.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 14.06.2018 8. YEDEK 
49 60,33 196******644 ŞİLAN AKSU 25.02.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 9. YEDEK 
50 60,00 585******316 BEYZA PEKDOĞAN 31.07.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 10. YEDEK 
51 59,67 474******818 CEYLAN KILIÇ 27.07.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 11. YEDEK 
52 59,67 101******186 EBRAR BUSE ALKAYA 26.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 12. YEDEK 
53 59,00 487******246 SERVET NUR AKKOCA 7.05.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 13. YEDEK 
54 59,00 140******700 BUKET AKÇALI 13.05.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 14. YEDEK 
55 59,00 436******006 MUHAMMED BURAK EKİN 17.05.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 12.06.2018 15. YEDEK 
56 59,00 276******270 SİBEL KAPLAN 10.09.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 16. YEDEK 
57 59,00 182******656 NEFİSE ALTINÖZ 24.11.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 17. YEDEK 
58 58,33 191******156 YELDA SARIÇİÇEK 27.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 18. YEDEK 
59 56,67 127******438 ZEYNEP YİĞİTCAN 16.06.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 19. YEDEK 
60 55,00 183******538 ŞEYMA DÜNDAR 5.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 20. YEDEK 
61 53,33 310******390 ZUHAL KIRICI 23.11.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 21. YEDEK 
62 53,33 589******462 ÖZLEM AKKUŞ 13.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 22. YEDEK 
63 53,33 230******704 VEYSEL ÇOBAN 21.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 20.06.2018 23. YEDEK 
64 53,33 236******038 EMİNE ÜLKÜ DÖRTBUDAK 1.05.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 24. YEDEK 
65 53,33 462******792 MELİKE MUR 13.06.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 25. YEDEK 
66 53,33 432******762 FEDANUR ARSLAN 29.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 26. YEDEK 
67 51,67 241******350 EBRU PEMBELİ 22.02.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 27. YEDEK 
68 50,67 640******780 ABDULVAHAB ARSLAN 1.09.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 28. YEDEK 
69 50,00 134******810 MİZGİN KOŞAR 1.07.1997 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 29. YEDEK 
70 50,00 607******660 EMİR SAMET OKATAN 2.09.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 30. YEDEK 
71 50,00 413******576 BÜŞRA ATEŞ 19.12.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 31. YEDEK 
72 50,00 129******988 KÜBRA ÖNDER 17.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 32. YEDEK 
73 50,00 141******086 AYŞE NUR PEKYİĞİT 12.10.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 33. YEDEK 
74 48,33 385******558 AYNUR ÖZDEMİR 1.06.1998 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 34. YEDEK 
75 48,33 449******716 İBRAHİM GAZİ AYDIN 23.06.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 35. YEDEK 
76 48,33 189******168 MELTEM TEKİN 1.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 36. YEDEK 
77 48,33 172******798 İNANÇ KULAT 2.10.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 37. YEDEK 
78 48,33 169******178 HANDE GÜL ÖREN 9.12.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 38. YEDEK 
79 48,00 257******304 ÖZGE SEMA ÖZGEN 24.09.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 11.06.2018 39. YEDEK 
80 47,67 195******146 ENES AK 16.06.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 21.09.2018 40. YEDEK 
81 47,00 195******816 GAMZE YILDIRIM 1.06.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
82 46,67 108******246 GÜLTEN KOCAMAZ 10.10.1998 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
83 46,67 256******472 ESAT ARTUNÇ 21.09.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
84 46,67 392******300 AYSELEN ÇOKUÇKUN 13.12.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
85 45,33 111******542 MİHRİBAN ELMAS 1.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
86 45,33 391******594 TUNÇ EFE KAYGUSUZ 3.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
87 44,67 244******050 HANDE ACIYER 3.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
88 44,33 515******058 BİLGE ASLAN 19.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
89 43,67 106******982 EMİNE GÖK 17.08.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
90 43,67 431******872 SAHİDE NUR ERDOĞAN 5.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
91 42,67 106******768 İREM ARICI 10.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
92 42,00 223******916 YASİN KARABIYIK 1.02.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 11.06.2018 BAŞARISIZ
93 42,00 663******246 MELİKE ARSLAN 16.06.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
94 42,00 194******502 ENES BURAK ADIGÜZEL 5.11.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
95 41,00 314******638 RASİM ERTUŞ 1.12.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 28.08.2018 BAŞARISIZ
96 40,33 328******416 BURAK DİRİK 9.08.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
97 40,33 290******024 GÜNDÜZ DİLAN KIZMAZ 3.11.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
98 40,33 178******628 MELİSA USLAN 15.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
99 39,33 102******578 GÜLHAN ESMER 9.05.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
100 39,33 494******242 DİLEK KERPİÇ 26.07.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
101 38,67 100******752 SAMET ÜRKMEN 19.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
102 38,67 619******098 MELİKE KALKAN 27.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
103 37,67 230******134 BEYZA BAĞIR 1.01.1998 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
104 37,67 684******588 MESUDE ERASLAN 2.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
105 37,67 215******930 BÜŞRA ÜNEŞ 16.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
106 37,67 113******674 HATİCE HURMANLI 24.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 11.06.2018 BAŞARISIZ
107 37,67 122******810 AYŞE KARAHAN 27.06.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
108 37,67 225******934 RABİA ÇEVİK 30.06.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
109 37,00 443******228 SEVGİ OKUR 1.09.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
110 37,00 355******468 EMRULLAH AKKAVAK 27.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
111 37,00 258******740 ESRA SÖNMEZ 8.06.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
112 37,00 229******928 HAVZE DOĞAN 14.07.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
113 37,00 525******420 İLAYDA BAL 20.09.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
114 37,00 386******848 ESMA NUR SEYHAN 20.12.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
115 36,33 101******430 SÜMEYYE FİDAN 2.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
116 36,00 102******148 EYLÜL KARTAL 23.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
117 33,00 336******130 SENANUR KARAKOÇ 12.09.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 26.06.2018 BAŞARISIZ
118 31,67 223******936 ESAT CAN BİŞKİN 15.04.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
119 31,33 535******416 GÜLİSTAN AKMAN 1.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
120 31,33 674******274 KEMAL TALHA MERT 19.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
121 29,67 106******688 KÜBRA ARGAN 1.01.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
122 29,67 156******158 FATMA DEMİR 25.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 14.06.2018 BAŞARISIZ
123 29,67 250******454 TURGAY SARI 1.09.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
124 29,67 618******994 GAMZE KARACA 10.09.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
125 29,67 101******832 ELİF AKKAYA 15.10.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
126 29,67 276******134 ASİYE KUŞ 1.12.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
127 29,67 533******822 DÖNÜŞ DÜGEROĞLU 3.01.2001 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
128 28,00 524******262 YUNUS MUHAMMET BAYRAKTAR 31.07.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
129 28,00 101******320 REGAYİP SAYKIN 14.10.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
130 28,00 107******908 LÜTFİ CANLI 1.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 21.09.2018 BAŞARISIZ
131 28,00 744******868 ŞERİFE RUMEYSA FİLİZ 29.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
132 28,00 338******364 MUHAMMED ALİ ÇELEBİ 18.02.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
133 28,00 390******514 MERVE TAŞKIN 21.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
134 28,00 425******490 EMRE ÇALIŞKAN 30.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
135 28,00 392******092 AYŞE KAYA 13.06.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
136 28,00 113******754 GİZEM İGÜŞ 30.06.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
137 28,00 276******816 OSMAN SARI 1.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
138 23,33 213******384 SERKAN KANDEMİR 12.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
139 21,67 672******770 HÜSEYİN ÇATMA 2.07.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 11.06.2018 BAŞARISIZ
140 21,67 515******754 HİLDA AVCI 21.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
141 20,00 346******316 MUHAMMED DEMİRCİ 1.01.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
142 20,00 250******824 HASAN HÜSEYİN EKİCİ 27.08.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
143 20,00 235******216 ARMAĞAN DEĞİRMENDAŞ 19.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
144 20,00 364******738 MEHMET RAŞİT GÜNDÜZ 14.02.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
145 20,00 125******614 FATMA BURCU AYIK 2.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 21.09.2018 BAŞARISIZ
146 20,00 467******628 MERT CAN YİĞİT 5.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
147 20,00 211******318 DİLARA SARIBOĞA 12.03.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
148 20,00 174******190 EMİN GÜNEŞLİ 12.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
149 20,00 366******694 GÜL SULTAN YÜCEOL 20.06.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
150 20,00 410******504 SAKİNE AY 10.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 14.06.2018 BAŞARISIZ
151 20,00 448******074 ABDULLAH DEVRİM BATUR 1.09.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
152 0,00 158******186 HARUN AKARÇAY 1.01.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 SINAVA KATILMADI
153 0,00 374******062 HAVVA KONAK 1.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 SINAVA KATILMADI
154 0,00 483******758 MUTTALİP KILIÇ 7.04.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 21.09.2018 SINAVA KATILMADI
155 0,00 119******142 MERVE TAN 9.08.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 SINAVA KATILMADI
156 0,00 101******816 BAVER YILDIRIM 18.12.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 18.09.2018 SINAVA KATILMADI
157 0,00 157******684 MEHMET EMRE KARABUDAK 26.08.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 SINAVA KATILMADI
158 0,00 104******488 HEVAL ŞİMŞEK 7.10.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 19.09.2018 SINAVA KATILMADI
159 0,00 260******630 SÜMEYYE NUR UZUN 4.12.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 SINAVA KATILMADI
160 0,00 284******234 SÜMERYA CUMERT 20.12.2000 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 SINAVA KATILMADI

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
AMBULANS SÜRÜCÜSÜ

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUNİYET TARİHİ DURUMU
1 98 595******404 EMRE GÖRÜR 11.10.1993 ÖNLİSANS 17.08.2016 ASIL
2 98 332******654 ABDUSSAMET ÖZDEMİR 12.02.1995 ÖNLİSANS 16.06.2015 ASIL
3 98 476******704 MEHMET POLAT 28.07.1995 ÖNLİSANS 05.08.2016 ASIL
4 98 464******184 MESUT GÖREN 30.06.1996 ÖNLİSANS 16.06.2017 ASIL
5 98 426******796 ÇAĞATAY ÇETİNER 20.08.1997 ÖNLİSANS 01.06.2018 ASIL
6 97 147******814 CAFER CENGİZ 15.01.1996 ÖNLİSANS 15.06.2017 ASIL
7 97 288******282 AHMET BAYDİL 15.05.1996 ÖNLİSANS 07.06.2018 ASIL
8 97 362******086 ENES BALTACI 01.01.1997 ÖNLİSANS 23.06.2017 ASIL
9 96 372******698 DEVRİM ERAKUMAN 01.12.1994 ÖNLİSANS 19.06.2017 ASIL
10 96 164******268 CELALEDDİN AKAY 16.05.1996 ÖNLİSANS 23.06.2017 ASIL
11 96 447******926 AHMET ÇEVİK 10.09.1996 ÖNLİSANS 07.06.2018 ASIL
12 95 178******622 HALİL ÇELİK 01.01.1994 ÖNLİSANS 28.06.2016 ASIL
13 95 110******744 AHMET TATAR 21.03.1995 ÖNLİSANS 07.06.2018 ASIL
14 95 540******000 ENES DOKGÖZLÜ 26.01.1997 ÖNLİSANS 05.06.2017 ASIL
15 95 255******930 İSMAİL ALAKAYA 17.02.1997 ÖNLİSANS 22.06.2017 ASIL
16 95 428******080 MEHMET POLAT 16.07.1997 ÖNLİSANS 24.06.2016 ASIL
17 94 132******092 ÖMER ÖZKAN 16.05.1989 ÖNLİSANS 22.06.2017 ASIL
18 94 190******518 ZEKİ YALÇIN 25.02.1993 ÖNLİSANS 11.06.2018 ASIL
19 94 434******816 SEDAT SAVAYI 26.11.1994 ÖNLİSANS 30.05.2018 ASIL
20 94 176******142 MUSTAFA ÖZGER 08.06.1997 ÖNLİSANS 21.09.2018 ASIL
21 93 353******512 ORHAN YORGUN 09.03.1990 ÖNLİSANS 18.06.2018 ASIL
22 93 126******168 CENGİZ GÜNOĞLU 11.09.1991 ÖNLİSANS 29.08.2017 ASIL
23 93 472******732 MUSTAFA BİLİR 28.03.1992 ÖNLİSANS 09.05.2018 ASIL
24 93 203******830 SERHAT KARAASLAN 09.10.1992 ÖNLİSANS 28.02.2017 ASIL
25 92 189******964 MUHAMMED AY 01.01.1992 ÖNLİSANS 09.06.2018 ASIL
26 92 248******142 ADEM UZUN 15.07.1997 ÖNLİSANS 28.06.2018 ASIL
27 92 450******150 CELAL ÇERÇİ 28.08.1997 ÖNLİSANS 04.07.2018 ASIL
28 91 306******374 OSMAN TURAN 01.01.1994 ÖNLİSANS 01.11.2016 ASIL
29 91 141******126 MEHMET DEVECİLER 23.04.1995 ÖNLİSANS 21.07.2017 ASIL
30 91 349******218 İBRAHİM ÖZŞAHAN 20.02.1997 ÖNLİSANS 28.01.2018 ASIL
31 90 204******990 DİYAR SERTKAYA 13.04.1992 ÖNLİSANS 21.06.2016 ASIL
32 90 740******918 SEDAT KAVAK 10.09.1993 ÖNLİSANS 11.02.2015 ASIL
33 90 236******976 RIDVAN ASLAN 07.09.1995 ÖNLİSANS 02.06.2017 ASIL
34 90 298******192 HALİL İBRAHİM ÇELİK 01.08.1996 ÖNLİSANS 01.06.2016 ASIL
35 90 422******132 FARUK GÜZEL 01.01.1997 ÖNLİSANS 14.07.2016 ASIL
36 90 215******148 METİN ERDOĞAN 02.12.1997 ÖNLİSANS 01.09.2017 ASIL
37 89 498******668 CEMİL FURKAN BAHÇİVAN 24.03.1995 ÖNLİSANS 30.07.2018 Yedek 1
38 88 349******140 AHMET ZENCİRCİOĞLU 01.08.1991 ÖNLİSANS 11.08.2017 Yedek 2
39 88 460******632 MEHMET ŞAHİN 17.11.1992 ÖNLİSANS 21.06.2016 Yedek 3
40 88 127******672 YUSUF CAN 03.04.1996 ÖNLİSANS 20.06.2017 Yedek 4
41 87 312******668 GİZEM AĞCA KAPIDERE 25.05.1994 ÖNLİSANS 06.07.2015 Yedek 5
42 87 117******756 GAZİ KARAÇİZMELİ 25.05.1994 ÖNLİSANS 08.06.2017 Yedek 6
43 87 550******994 BURAK GÜL 01.08.1994 ÖNLİSANS 20.06.2018 Yedek 7
44 87 479******452 HALİT BURAK DEMİRKOL 29.04.1995 ÖNLİSANS 24.06.2015 Yedek 8
45 86 395******072 MEHMET CAN 04.04.1994 ÖNLİSANS 15.10.2018 Yedek 9
46 86 155******370 MAHMUT GAZİ CİNTOSUN 05.01.1995 ÖNLİSANS 18.01.2017 Yedek 10
47 86 373******512 MURAT TEKİN 10.01.1996 ÖNLİSANS 15.08.2017 Yedek 11
48 86 193******160 İBRAHİM HALİL ARSLAN 02.02.1997 ÖNLİSANS 18.08.2018 Yedek 12
49 85 105******344 SEZAİ ASLAN 03.07.1991 ÖNLİSANS 22.09.2016 Yedek 13
50 85 138******880 YUNUS ERTAŞ 01.01.1994 ÖNLİSANS 14.09.2017 Yedek 14
51 85 590******568 SEMİH ALADAĞ 08.02.1996 ÖNLİSANS 06.06.2017 Yedek 15
52 85 228******752 SELÇUK GÜCÜK 07.06.1997 ÖNLİSANS 16.07.2018 Yedek 16
53 84 100******178 DEMHAT UÇAR 20.09.1996 ÖNLİSANS 01.06.2018 Yedek 17
54 84 163******672 MUSTAFA FEHMİ CÖMERT 20.02.1997 ÖNLİSANS 29.05.2018 Yedek 19
55 84 499******838 SAMET FIRINCIOĞLU 09.07.1997 ÖNLİSANS 08.06.2018 Yedek 18
56 84 177******280 AHMET KOCA 01.09.1997 ÖNLİSANS 01.06.2018 Yedek 20
57 83 263******732 FATİH KESİK 13.12.1992 ÖNLİSANS 06.09.2017 Yedek 21
58 83 290******244 FATİH ÇABALAK 15.06.1994 ÖNLİSANS 27.06.2016 Yedek 22
59 83 215******792 ENVER ERDOĞAN 22.02.1996 ÖNLİSANS 12.07.2016 Yedek 23
60 83 528******556 EMRE GÜLER 02.02.1997 ÖNLİSANS 11.06.2018 Yedek 24
61 82 100******408 FATMA YILDIZ 12.10.1989 ÖNLİSANS 05.06.2018 Yedek 25
62 82 512******416 LUTFULLAH ŞENEL 30.05.1995 ÖNLİSANS 16.06.2015 Yedek 26
63 82 106******408 İBRAHİM TÜRKEN 01.01.1997 ÖNLİSANS 12.07.2017 Yedek 27
64 82 245******532 KAZIM GÖK 19.03.1998 ÖNLİSANS 15.08.2018 Yedek 28
65 81 449******826 MUSTAFA FISTIKÇI 18.08.1994 ÖNLİSANS 01.02.2018 Yedek 29
66 81 261******994 MUHAMMET SİNAN ORTASÖZ 28.11.1995 ÖNLİSANS 26.05.2017 Yedek 30
67 81 419******344 MUHAMMET SEFA TEPE 09.04.1996 ÖNLİSANS 25.09.2017 Yedek 31
68 81 451******430 MEHMET ALİ SARITAŞ 24.03.1997 ÖNLİSANS 09.06.2017 Yedek 32
69 80 355******810 RECEP TURAN 01.07.1994 ÖNLİSANS 01.07.2016 Yedek 33
70 80 233******776 UĞUR ŞEVKET RAHVAN 15.08.1995 ÖNLİSANS 06.06.2016 Yedek 34
71 80 183******756 ZİNNUR AHMET AĞCAN 06.12.1995 ÖNLİSANS 01.11.2016 Yedek 35
72 79 347******482 SERAP YABACI 16.06.1996 ÖNLİSANS 12.06.2017 Yedek 36
73 78 253******902 ABDULLAH YÜKSEK 01.06.1994 ÖNLİSANS 29.12.2017 BAŞARISIZ 
74 78 582******946 ABDULKADİR BİÇEN 10.10.1995 ÖNLİSANS 22.09.2017 BAŞARISIZ 
75 77 245******936 ABUZER MUTLU 09.01.1995 ÖNLİSANS 15.06.2017 BAŞARISIZ 
76 76 481******152 AHMET GÖREN 27.02.1987 ÖNLİSANS 26.05.2017 BAŞARISIZ 
77 76 132******584 ARİF ELMACIOĞLU 12.02.1996 ÖNLİSANS 26.12.2016 BAŞARISIZ 
78 76 369******154 DUYGU AVLIK 21.06.1996 ÖNLİSANS 02.02.2018 BAŞARISIZ 
79 75 629******306 FARUK YILDIRIM 01.01.1994 ÖNLİSANS 09.06.2016 BAŞARISIZ 
80 75 424******704 ENES KARATAŞ 07.01.1997 ÖNLİSANS 05.06.2018 BAŞARISIZ 
81 74 292******990 FERHAT COŞKUN 01.12.1996 ÖNLİSANS 21.01.2017 BAŞARISIZ 
82 73 273******494 FURKAN KARADUMAN 15.09.1996 ÖNLİSANS 08.06.2018 BAŞARISIZ 
83 72 258******548 İDRİS KARTAL 20.08.1993 ÖNLİSANS 12.06.2017 BAŞARISIZ 
84 72 285******636 HÜSEYİN KARAYILAN 10.01.1995 ÖNLİSANS DİPLOMA YOK BAŞARISIZ 
85 71 139******674 İRFAN KAYAURUN 15.07.1995 ÖNLİSANS 10.08.2018 BAŞARISIZ 
86 70 245******882 MEHMET ALİ YILDIZ 01.07.1993 ÖNLİSANS 23.06.2017 BAŞARISIZ 
87 70 385******142 MEHMET HANİFİ BİRELLİ 07.11.1996 ÖNLİSANS 23.08.2017 BAŞARISIZ 
88 69 177******902 MEHMET SEYDA GAZİOĞULLARI 12.06.1995 ÖNLİSANS 13.06.2016 BAŞARISIZ 
89 69 360******098 MUHAMMED ONUR KILINÇ 09.08.1995 ÖNLİSANS 18.01.2017 BAŞARISIZ 
90 68 498******392 RAMAZAN UYANIK 06.07.1989 ÖNLİSANS 29.01.2018 BAŞARISIZ 
91 68 407******766 REYHAN AYABAKAN 15.08.1996 ÖNLİSANS 09.06.2017 BAŞARISIZ 
92 67 422******612 SİNAN YEŞİLGÖZ 01.01.1991 ÖNLİSANS 22.06.2017 BAŞARISIZ 
93 67 198******330 SULTAN OLGUN 15.10.1995 ÖNLİSANS 05.06.2015 BAŞARISIZ 
94 67 211******566 SEHER ABAY 17.08.1996 ÖNLİSANS 08.06.2017 BAŞARISIZ 
95 66 599******292 TUNÇ BİRKAN TUNÇ 15.05.1996 ÖNLİSANS 05.07.2017 BAŞARISIZ 
96 65 414******320 YUNUS PEKYÜREK 04.07.1995 ÖNLİSANS 14.08.2017 BAŞARISIZ 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
ŞOFÖR YOLCU TAŞIMA

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUNİYET TARİHİ DURUMU
1 98 485******616 ADEM GÜNEŞ 07.03.1987 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 08.10.2018 ASIL
2 97 457******718 ÖKKEŞ ATACAN 11.09.1994 ÖNLİSANS 16.06.2016 ASIL
3 95 239******894 TUNCAY KOÇARSLAN 10.02.1986 ÖNLİSANS 15.08.2016 1.YEDEK
4 95 472******760 KEMAL ŞAHAN 17.08.1993 ÖNLİSANS 11.02.2015 2.YEDEK
5 90 613******388 AHMET TÜTÜNCÜOĞLU 11.09.1991 ÖNLİSANS 06.07.2015 BAŞARISIZ 
6 88 129******500 İBRAHİM AKSOY 15.07.1997 ÖNLİSANS 22.06.2018 BAŞARISIZ 
7 85 186******206 SEÇKİN ÜNAL YILMAZ 01.08.1991 ÖNLİSANS 24.07.2012 BAŞARISIZ 
8 80 279******276 ŞABAN AR 15.02.1996 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 08.10.2018 BAŞARISIZ 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ (ÖNLİSANS)

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUNİYET TARİHİ DURUMU
1 98 325******422 ELÇİN TOPALOĞLU 01.01.1989 ÖNLİSANS 03.06.2011 Asil
2 98 355******740 FADİME TUĞÇE HARMAN 29.10.1995 ÖNLİSANS 09.06.2017 Asil
3 97 194******080 FATMA DEMİREL 09.06.1990 ÖNLİSANS 17.02.2012 Asil
4 97 254******996 KEREM KILIÇ 12.05.1993 ÖNLİSANS 28.08.2017 Asil
5 96 149******804 MUSTAFA KARA 12.10.1989 ÖNLİSANS 27.10.2014 Asil
6 96 139******530 MUHAMMED HARİKÇİ 14.02.1993 ÖNLİSANS 20.06.2014 Asil
7 95 188******842 PELİN AKAN 01.01.1988 ÖNLİSANS 27.08.2013 Asil
8 95 252******434 REMZİYE ZENGİN 20.12.1992 ÖNLİSANS 27.06.2014 Asil
9 95 399******978 YAREN ŞAHİN 31.10.1996 ÖNLİSANS 15.08.2017 Asil
10 94 251******442 ÖZNUR UZUN 21.04.1986 ÖNLİSANS 01.10.2007 Asil
11 93 385******152 GÜLBEYAZ YILMAZ 10.06.1990 ÖNLİSANS 24.06.2011 Yedek 1
12 92 527******434 ESRA EREN 22.02.1990 ÖNLİSANS 02.07.2012 Yedek 2
13 91 508******034 ERKAN DOĞAN 08.02.1991 ÖNLİSANS 07.05.2014 Yedek 3
14 90 181******728 YÜKSEL ÇETİNTAŞ 04.04.1993 ÖNLİSANS 20.02.2017 Yedek 4
15 89 403******734 GÜRKAN EMRE ÖZAYDIN 18.02.1985 ÖNLİSANS 21.07.2014 Yedek 5
16 88 319******610 ÖMER FARUK SÜNBÜL 01.04.1995 ÖNLİSANS 20.06.2014 Yedek 6
17 87 607******658 TAYFUN KAYMAK 11.08.1992 ÖNLİSANS 05.09.2014 Yedek 7
18 86 119******042 FADİME GÜLEN ATAK 05.10.1991 ÖNLİSANS 25.06.2013 Yedek 8
19 85 347******610 NURİYE YABACI 01.05.1995 ÖNLİSANS 15.07.2015 Yedek 9
20 84 177******958 TUĞBA AKICI 24.03.1985 ÖNLİSANS 05.06.2017 Yedek 10
21 80 237******084 ABDULLAH DURAN 01.07.1992 ÖNLİSANS 08.09.2015 BAŞARISIZ 
22 80 280******868 AHMET DOĞAN 20.10.1995 ÖNLİSANS 13.06.2016 BAŞARISIZ 
23 78 446******818 BERNA KARAKAŞ 29.09.1985 ÖNLİSANS 05.06.2006 BAŞARISIZ 
24 77 242******958 CİHAT GÖK 01.06.1994 ÖNLİSANS 13.09.2013 BAŞARISIZ 
25 76 212******712 ELİF BÜYÜKKURT 15.04.1992 ÖNLİSANS 03.03.2014 BAŞARISIZ 
26 76 731******360 EMİNE DAĞLI 25.07.1993 ÖNLİSANS 03.06.2013 BAŞARISIZ 
27 70 192******992 EMRAH SİNEN 30.08.1987 ÖNLİSANS 09.03.2012 BAŞARISIZ 
28 70 436******904 ESMA SAKİN 15.08.1993 ÖNLİSANS 02.09.2015 BAŞARISIZ 
29 68 402******570 HAKAN AĞCA 24.06.1992 ÖNLİSANS 01.02.2015 BAŞARISIZ 
30 67 122******960 HİLAL LİVKEBABCI 15.12.1989 ÖNLİSANS 22.06.2010 BAŞARISIZ 
31 65 147******658 MEHTAP ERBEK 12.07.1989 ÖNLİSANS 24.06.2016 BAŞARISIZ 

 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
HASTA YÖNLENDİRME (LİSANS)

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUNİYET TARİHİ DURUMU
1 80,33 159******814 MEHMET ALİ ÇOLAK 08.08.1994 LİSANS 9.06.2017 ASIL
2 79,83 397******212 TUĞBA KARADUMAN 01.03.1993 LİSANS 3.07.2017 ASIL
3 78,33 156******082 HEDİYE CANAN İVDİL 11.09.1995 LİSANS 6.06.2018 ASIL
4 77,33 114******404 ŞÜKRÜ ARSLAN 28.08.1993 LİSANS 24.06.2016 ASIL
5 70,00 283******264 BAHAR AYAZ 12.09.1989 LİSANS 19.06.2015 ASIL
6 67,33 516******350 ABDULKADİR GÖKDEMİR 26.11.1991 LİSANS 16.06.2017 ASIL
7 66,67 399******190 ALİ EREN AYBEK 28.08.1993 LİSANS 1.06.2016 ASIL
8 66,17 197******488 ANIL DOĞRULUK 27.04.1989 Y. LİSANS 23.06.2017 ASIL
9 62,17 307******752 RAMAZAN GERÇEK 16.04.1990 LİSANS 15.06.2012 ASIL
10 61,67 480******162 SABRİ SEVER 15.05.1995 LİSANS 2.07.2018 ASIL
11 59,33 339******598 GÜLŞEN EKE 01.01.1986 LİSANS 7.07.2014 ASIL
12 58,67 222******472 AYLİN DEMİR 26.11.1990 LİSANS 2.09.2018 ASIL
13 58,33 533******132 FERHAT ÖZER 12.11.1992 LİSANS 15.06.2016 ASIL
14 57,67 537******782 ELİF BERKCAN 05.02.1986 LİSANS 17.06.2010 ASIL
15 56,00 611******478 GÖKHAN ORÇAN 04.03.1987 LİSANS 1.07.2010 ASIL
16 55,67 182******054 KÜBRA ÇELEBİ 29.08.1995 LİSANS 8.06.2018 1.YEDEK
17 55,33 397******386 FARUK KARADUMAN 04.04.1994 LİSANS 8.06.2018 2.YEDEK
18 55,00 174******666 MÜZEYYEN YÜCEEKİN 12.09.1995 LİSANS 6.06.2018 3.YEDEK
19 54,33 590******722 KÜRŞAT AŞKIN 02.07.1993 LİSANS 21.06.2017 4.YEDEK
20 53,83 593******062 SEMA ÖZDEMİR 07.12.1991 LİSANS 27.05.2016 5.YEDEK
21 53,33 515******838 RAHİME HOCAOĞLU 04.04.1990 LİSANS 15.07.2013 6.YEDEK
22 44,00 434******672 SULTAN ATICI 07.07.1992 LİSANS 31.05.2016 7.YEDEK
23 42,67 222******594 HURİ EVRAN 19.10.1993 LİSANS 3.07.2017 8.YEDEK
24 41,67 198******626 TUĞBA KARAGÜL 18.06.1988 LİSANS 10.06.2011 9.YEDEK
25 40,67 213******308 TESLİME ÇİLEM ÖFKELİ 09.02.1990 LİSANS 7.06.2013 10.YEDEK
26 40,33 256******984 DERYA BAYINDIRLI 11.10.1994 LİSANS 3.07.2017 11.YEDEK
27 36,67 229******400 HATİCE KARAMAN 21.07.1985 LİSANS 11.06.2018 12.YEDEK
28 35,67 217******402 SAMET ÇALIŞIR 05.06.1993 LİSANS 26.06.2017 13.YEDEK
29 35,17 277******420 ORHAN BAŞAR 11.05.1995 LİSANS 31.05.2018 14.YEDEK
30 34,67 215******630 CİHAN ÇİÇEKLİ 02.04.1991 LİSANS 15.06.2016 15.YEDEK
31 34,33 204******256 MİRAÇ ÖZBEK 05.01.1994 LİSANS 9.06.2016 BAŞARISIZ
32 33,33 108******420 SÜLEYMAN GÖKHAN ÜNSOY 03.11.1992 LİSANS 17.06.2016 BAŞARISIZ
33 32,67 236******988 MELEK CANER 04.10.1994 LİSANS 3.06.2016 BAŞARISIZ
34 27,67 102******874 ABDULKADİR ARSLAN 15.04.1995 LİSANS 11.06.2018 BAŞARISIZ
35 24,00 253******748 BÜŞRA KARABAY 11.03.1994 LİSANS 10.06.2017 BAŞARISIZ
36 23,33 294******882 YAKUP BAYDAR 05.04.1992 LİSANS 11.06.2018 BAŞARISIZ
37 17,00 102******582 AYSEL ARSLAN 10.05.1991 LİSANS 1.07.2015 BAŞARISIZ
38 15,00 126******188 YUSUF ZİYA ARSLAN 10.03.1996 LİSANS 11.06.2018 BAŞARISIZ
39 0,00 420******448 HABİBE CAN 3.09.1994 LİSANS 12.06.2017 SINAVA KATILMADI

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ  MEZUNİYET TARİHİ DURUMU
1 54,67 373******880 ALİ SEZER KÖROĞLU 24.09.1997 Önlisans 8.09.2017 ASIL
2 52,67 451******194 EMRE KÖSE 13.02.1992 Önlisans 20.02.2015 ASIL
3 45,67 646******966 ÖMER ATICI 11.12.1987 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 19.06.2006 1.YEDEK
4 43,00 357******176 MUSTAFA DOĞAN KILINÇ 25.07.1992 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 16.11.2016 2.YEDEK
5 41,67 188******540 İSMAİL ÜNAL 11.07.1993 Önlisans 19.01.2015 BAŞARISIZ
6 40,00 330******180 ELANUR ŞENYER 28.01.1993 Lisans 2.08.2015 BAŞARISIZ
7 28,33 395******444 ZEYNEP NUR GÖBELEK 8.03.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 8.06.2018 BAŞARISIZ
8 26,67 293******196 MEHMET ERDEM 3.01.1996 Önlisans 6.06.2016 BAŞARISIZ

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ  MEZUNİYET TARİHİ DURUMU 
1 85,33 180******762 AHMET ŞAHBUDAK 4.06.1996 Önlisans 4.06.1996 ASIL
2 85,00 240******508 YUSUF BACAKSIZ 9.09.1991 Önlisans 9.09.1991 ASIL
3 85,00 118******216 YUNUS TOPAL 6.05.1993 Önlisans 6.05.1993 ASIL
4 81,33 196******618 YUSUF KILINÇ 1.10.1998 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 1.10.1998 ASIL
5 79,00 705******224 HAYRETTİN AYOĞLU 22.06.1995 Önlisans 22.06.1995 1.YEDEK
6 78,33 206******550 MEHMET YILDIZ 20.06.1990 Önlisans 20.06.1990 2.YEDEK
7 68,67 197******036 ATAKAN ASLAN 18.07.1996 Lisans 18.07.1996 3.YEDEK
8 67,67 483******234 KEREM KUTLU 5.08.1990 Önlisans 5.08.1990 4.YEDEK
9 62,33 290******544 TÜRKAN BUDAK 1.01.1996 Önlisans 1.01.1996 BAŞARISIZ
10 58,67 419******560 KÜBRA YASEMİNSEVEN 21.04.1993 Önlisans 21.04.1993 BAŞARISIZ
11 57,00 291******418 ORHAN AĞCABAY 14.06.1985 Önlisans 14.06.1985 BAŞARISIZ
12 57,00 218******522 ABDÜLKADİR GEYİK 4.02.1992 Önlisans 4.02.1992 BAŞARISIZ
13 54,00 268******774 MÜSLÜM OSANMAZ 25.02.1995 Önlisans 25.02.1995 BAŞARISIZ
14 47,00 184******738 BİLAL NADİR DUT 25.09.1997 Önlisans 25.09.1997 BAŞARISIZ
15 38,00 250******166 MUSTAFA AVCI 10.02.1995 Önlisans 10.02.1995 BAŞARISIZ
16 29,33 533******654 NAİME ŞİMŞEK 25.05.1995 Önlisans 25.05.1995 BAŞARISIZ

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
ELEKTRİKCİ (GENEL)

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ  MEZUNİYET TARİHİ DURUMU 
1 75,00 255******300 FİKRET İŞBİLİR 17.03.1991 Önlisans 31.08.2012 ASIL
2 65,67 476******988 CELAL YILDIZ 17.11.1996 Önlisans 17.08.2017 ASIL
3 62,00 372******912 ŞEMSETTİN ÖZASLAN 1.07.1992 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 18.06.2010 ASIL
4 61,67 180******954 MUHAMMED MUSTAFA POLAT 5.06.1997 Önlisans 22.06.2018 1.YEDEK
5 57,00 110******476 MUSTAFA DEMİRKESEN 29.09.1989 Önlisans 7.02.2011 2.YEDEK
6 55,67 256******852 ERTUĞRUL DEMİRAL 21.02.1996 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 13.06.2014 3.YEDEK
7 46,33 224******242 HAYRETTİN BOZKURT 5.10.1989 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 7.09.2007 BAŞARISIZ
8 45,00 100******086 RAMAZAN YAVUZ 30.10.1989 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 13.06.2008 BAŞARISIZ
9 45,00 201******654 MÜSLÜM EKİNCİ 23.08.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 9.06.2017 BAŞARISIZ
10 42,00 383******476 ERCAN KARADEMİR 10.07.1987 Önlisans 16.06.2010 BAŞARISIZ
11 35,00 665******544 ÖMER DEMİRTEKİN 23.04.1989 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 25.08.2014 BAŞARISIZ
12 33,37 432******356 ERHAN ÖZKOÇAK 18.11.1987 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 13.06.2008 BAŞARISIZ

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
VERİ GİRİŞ KONTROL İŞLETMENİ

BAŞARI
SIRASI
BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ  MEZUNİYET TARİHİ DURUMU 
1 89,00 473******794 HALİME ASLAN 15.02.1997 ÖNLİSANS 8.06.2018 ASIL
2 86,67 248******554 GÜLCAN ÖZPİNECİ 29.10.1989 ÖNLİSANS 29.06.2015 ASIL
3 83,67 136******012 GAYE ALTUNBİLEK 31.08.1995 LİSANS 1.06.2018 ASIL
4 82,67 187******468 HATİCE ÇELİK 1.01.1987 ORTAÖĞRETİM 3.09.2004 ASIL
5 82,33 178******398 DÖNDÜ SALMAN 20.08.1991 LİSANS 13.06.2014 ASIL
6 81,67 204******898 İSMAİL PAMUK 10.02.1994 ÖNLİSANS 22.06.2017 ASIL
7 80,33 269******158 CENGİZ KANAR 2.12.1989 ÖNLİSANS 13.05.2018 ASIL
8 78,33 279******338 HANİFE GÜRGÜR 10.02.1985 ÖNLİSANS 4.06.2012 ASIL
9 78,33 377******858 GÜLBEYAZ UYSAL 10.10.1985 ÖNLİSANS 4.09.2013 ASIL
10 76,33 406******048 GİZEM GÜNDÜZ 12.12.1997 ÖNLİSANS 25.06.2018 ASIL
11 75,33 144******336 BEYZA NUR UÇAR 7.10.1998 ÖNLİSANS 3.09.2018 ASIL
12 75,00 594******132 GÜLİSTAN KALKAN 21.03.1984 ÖNLİSANS 3.06.2013 ASIL
13 73,67 173******888 MERVE UÇAR EMRE 14.05.1990 Lisans 2.07.2013 ASIL
14 72,00 406******006 RABİA BAYRAKTAR 8.07.1996 Önlisans 24.07.2017 ASIL
15 71,67 182******748 ÖZLEM YERLİKAYA 8.06.1987 Önlisans 6.02.2012 ASIL
16 71,33 433******374 GÜLCAN GÜNDOĞAN 18.05.1995 ÖNLİSANS 1.06.2016 ASIL
17 71,33 189******340 SULTAN EZGİ ZEREN 10.02.1993 Lisans 26.06.2015 ASIL
18 69,33 128******830 BAHANUR DEMİR 23.01.1995 ÖNLİSANS 24.06.2016 ASIL
19 69,00 102******036 HANIM TİMURLENK 9.09.1986 Önlisans 28.05.2018 ASIL
20 69,00 177******580 SEHER IŞIKÇI 6.11.1993 Lisans 10.06.2016 ASIL
21 68,33 177******692 ZEYNEP KARAKUŞ 14.02.1992 Lisans 10.06.2016 ASIL
22 67,33 263******540 EMİNE AMAÇ 3.03.1988 ÖNLİSANS 11.06.2012 ASIL
23 67,33 443******304 HAMİT KÜÇÜKOĞLU 2.03.1990 ÖNLİSANS 17.06.2013 ASIL
24 66,67 143******314 ASLI ÇELİK 10.01.1991 LİSANS 18.06.2009 ASIL
25 66,33 322******990 CABİR ÇALIŞKAN 2.04.1994 ÖNLİSANS 23.07.2018 ASIL
26 65,33 427******820 YASEMİN KILIÇ 28.08.1984 ÖNLİSANS 30.05.2018 ASIL
27 65,00 423******812 SERCAN YILMAZ 20.12.1984 Lisans 23.07.2017 ASIL
28 65,00 141******248 AHU DUYGU ÇEVİK 26.06.1987 ORTAÖĞRETİM 10.06.2005 ASIL
29 64,67 406******634 AYŞENUR GÜNDÜZ 7.03.1995 ÖNLİSANS 1.06.2016 ASIL
30 64,33 620******638 HATİCE ÇAKIR 29.09.1986 ÖNLİSANS 25.06.2009 ASIL
31 64,33 207******180 HACI YAŞAR ÇİRİŞ 20.08.1994 ÖNLİSANS 18.07.2014 ASIL
32 64,33 447******524 FATMA GİZEM KUŞ 16.10.1994 LİSANS 10.06.2016 ASIL
33 64,33 219******132 HATİCE ŞEYMA KASNEY 25.01.1995 LİSANS 12.06.2017 ASIL
34 64,33 343******398 ESRA KILIÇ 23.09.1996 ÖNLİSANS 6.07.2017 ASIL
35 64,00 453******256 İLKAY SENA YOLALAN 10.08.1996 ÖNLİSANS 26.06.2018 ASIL
36 63,33 144******826 CEMİLE UYMAZ 15.08.1994 LİSANS 29.06.2017 ASIL
37 63,00 506******188 TÜRKAN YAĞMUROĞLU 20.02.1987 Önlisans 30.05.2018 ASIL
38 63,00 350******614 ZEYNEP DALKIRAN 6.11.1992 Önlisans 29.08.2015 ASIL
39 62,33 473******508 FATMA YAYLA 3.03.1996 ÖNLİSANS 29.01.2018 ASIL
40 62,33 389******716 GÜLSEREN HARMANCIKLI 24.09.1996 LİSANS 21.06.2018 ASIL
41 62,33 627******112 MEHMET SALİH DENİZ 6.04.1991 Önlisans 28.05.2016 ASIL
42 62,00 128******692 MEDİNE GERÇEK 15.09.1996 Lisans 6.07.2018 ASIL
43 61,67 211******954 CAHİT ÖNCEBE 1.04.1994 ÖNLİSANS 29.08.2016 ASIL
44 61,33 507******824 İSMET TÜRKMEN 24.01.1992 ÖNLİSANS 24.10.2017 ASIL
45 61,33 402******472 CAFER GÜL 1.01.1994 ÖNLİSANS 18.09.2018 ASIL
46 61,33 342******824 ELİF YILDIZ 3.02.1994 ÖNLİSANS 27.05.2017 ASIL
47 60,67 153******186 HATİCE YILMAZ 7.07.1987 ÖNLİSANS 6.06.2008 ASIL
48 60,67 214******488 BÜLENT AKYÜZ 25.05.1995 LİSANS 8.06.2017 ASIL
49 60,33 341******030 MAŞİTE YILDIRIM 30.09.1988 Önlisans 12.08.2011 ASIL
50 59,33 155******476 AHMET ÇAKMAK 26.08.1991 LİSANS 5.06.2015 ASIL
51 59,33 563******248 NAİLE ŞAHİN 22.12.1989 Önlisans 7.08.2012 ASIL
52 59,00 106******576 AHMET MURAT YUMMA 12.04.1987 ÖNLİSANS 12.06.2018 ASIL
53 59,00 138******928 NADİDE AKGÖZ 24.12.1998 Önlisans 26.09.2018 ASIL
54 58,67 281******790 İLHAN ENGİN 30.01.1984 Önlisans 13.05.2018 ASIL
55 58,67 261******554 EMİNE DEMİR 23.04.1992 ÖNLİSANS 12.06.2017 ASIL
56 58,67 420******924 AHMET DOĞAN 18.06.1992 ÖNLİSANS 6.06.2014 ASIL
57 58,33 198******862 AKİF YILMAZ 27.07.1984 LİSANS 28.06.2013 ASIL
58 58,33 476******388 TÜRKAN YILDIRIM 4.03.1994 Önlisans 1.06.2018 ASIL
59 58,00 136******112 NEVİN ÖZKAN 2.11.1992 Önlisans 10.07.2013 ASIL
60 58,00 332******030 SELVİ KAYA 18.03.1996 Önlisans 13.06.2016 ASIL
61 57,67 160******010 MERYEM AKŞİT 12.09.1991 Önlisans 11.07.2012 ASIL
62 57,67 168******504 SAİME GÜL GÖKALP 10.05.1994 Önlisans 12.01.2018 ASIL
63 57,67 154******574 GÜLPEMBE ŞAHİN 16.10.1993 ÖNLİSANS 7.03.2016 ASIL
64 57,67 667******398 BİRSEN ELÇİOĞLU 10.06.1995 ÖNLİSANS 15.06.2017 ASIL
65 57,33 164******578 SÜMEYRA AKTAN 1.01.1991 Önlisans 14.06.2013 ASIL
66 57,00 372******208 HAKAN GÜLDEN 17.05.1985 ÖNLİSANS 10.06.2018 ASIL
67 57,00 211******880 SELİN COŞKUN 3.05.1996 Lisans 1.06.2018 ASIL
68 56,67 101******402 SÜMEYYE ÖZASLAN 20.08.1996 Önlisans 8.06.2016 ASIL
69 56,67 105******054 ADİLE DÜVER 16.03.1989 ÖNLİSANS 23.07.2018 ASIL
70 56,67 142******226 HASAN HÜSEYİN KARA 10.03.1993 ÖNLİSANS 19.02.2016 ASIL
71 56,67 216******232 ZEYNEP KAHRAMAN 2.02.1995 ÖNLİSANS 13.06.2017 ASIL
72 56,33 215******208 HASAN HAYDAROĞLU 12.01.1985 ÖNLİSANS 6.09.2015 ASIL
73 56,33 332******886 YAVUZ YILDIRIM 9.01.1990 Önlisans 12.08.2011 ASIL
74 56,33 523******926 ELİF RABİA KARATAŞ 15.08.1993 LİSANS 20.01.2015 ASIL
75 56,33 131******750 SİBEL DÜNDAR 8.08.1994 Önlisans 22.06.2015 ASIL
76 56,33 344******262 MEDİNE MÜNEVVER ÇALI 17.01.1998 Önlisans 23.06.2017 ASIL
77 56,00 401******974 SAKİNE BİLGEÇ 20.09.1997 Önlisans 25.08.2017 ASIL
78 55,67 181******216 OĞUZHAN IŞIK 13.09.1994 Önlisans 26.01.2018 ASIL
79 55,33 198******372 SADULLAH KAYA 20.10.1983 Önlisans 20.07.2012 ASIL
80 55,33 531******194 TAYFUN DİNÇ 27.10.1991 ÖNLİSANS 5.02.2014 ASIL
81 55,33 694******632 MAHMUT SÜTSATAN 23.06.1997 Önlisans 13.07.2017 ASIL
82 55,00 330******320 ÖMER DEMİRBAŞ 1.10.1990 Önlisans 4.08.2015 ASIL
83 55,00 467******980 BEDRİYE KARADAL 1.06.1994 Lisans 17.08.2018 ASIL
84 54,67 300******774 ZÜHAL AKAR 17.10.1994 Lisans 8.06.2018 ASIL
85 54,67 161******590 MAHMUT SOLMAZ 1.06.1995 Lisans 4.06.2018 ASIL
86 54,67 311******016 ŞULE ÖZDEMİR 24.11.1997 Önlisans 26.06.2018 ASIL
87 54,33 386******156 REŞİT DAĞLI 10.08.1991 Lisans 6.04.2012 ASIL
88 54,00 266******098 EMEL DURAN 1.05.1993 Önlisans 20.06.2014 ASIL
89 53,67 249******414 PELİN ILĞAR 2.06.1988 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 19.06.2006 ASIL
90 53,67 176******248 SEMA DEMİR 30.09.1990 Önlisans 11.07.2014 ASIL
91 53,33 295******796 MUHAMMED YUSUF ŞENKAYA 9.08.1985 Önlisans 21.06.2012 ASIL
92 53,00 209******404 UMUT TAYSİ 20.05.1992 Önlisans 29.09.2018 ASIL
93 53,00 310******040 BÜŞRA KARA 28.08.1996 Önlisans 31.05.2016 ASIL
94 52,67 418******452 MUHAMMET HÜSEYİN DEMİR 13.02.1998 Önlisans 25.05.2018 ASIL
95 52,33 147******258 SİBEL AYLAR 19.09.1989 Lisans 2.06.2017 1. YEDEK
96 52,17 532******422 ÇİĞDEM DAĞDEVİRAN 2.11.1994 LİSANS 9.06.2017 2. YEDEK
97 52,00 359******560 HASRET ALDAL 1.01.1994 Lisans 1.06.2018 3. YEDEK
98 51,67 160******674 SULTAN AKŞİT 3.01.1989 Lisans 20.07.2017 4. YEDEK
99 51,67 118******216 HALİL İBRAHİM KANIGÜZEL 21.12.1995 ÖNLİSANS 19.01.2017 5. YEDEK
100 51,33 360******554 SALİH KILIÇ 18.04.1993 Önlisans 13.09.2017 6. YEDEK
101 51,33 441******580 ENES İLGÜN 8.02.1996 ÖNLİSANS 11.06.2018 7. YEDEK
102 51,17 564******528 GÜLSÜM ARSLAN 27.09.1996 ÖNLİSANS 26.06.2018 8. YEDEK
103 51,00 330******856 SEMA KIRAÇ 10.05.1992 Önlisans 22.06.2015 9. YEDEK
104 50,83 396******712 FATMA GÜL KARKINER 4.09.1997 ÖNLİSANS 26.06.2018 10. YEDEK
105 50,33 275******254 AYSUN ATA 3.09.1994 ÖNLİSANS 15.08.2016 11. YEDEK
106 50,33 350******966 KÜBRA YARAMIŞLI 23.08.1995 Önlisans 3.09.2018 12. YEDEK
107 50,33 648******192 MUHAMMED FATİH ÜNALAN 15.03.1996 Önlisans 13.06.2018 13. YEDEK
108 50,17 474******596 FEVZİ BAYRAM 18.01.1995 ÖNLİSANS 2.06.2017 14. YEDEK
109 50,00 253******470 MEHMET OKAY 15.12.1995 Lisans 11.06.2018 15. YEDEK
110 49,83 228******770 GÜLCAN DİNLER 9.12.1998 ÖNLİSANS 6.09.2018 16. YEDEK
111 49,67 461******232 FUNDA GÜNEŞ 13.02.1994 ÖNLİSANS 1.06.2017 17. YEDEK
112 49,33 209******198 CANER ÇAKAL 21.08.1994 LİSANS 8.06.2018 18. YEDEK
113 49,33 114******840 MÜCAHİT YİĞİT 1.12.1994 Önlisans 29.06.2016 19. YEDEK
114 49,00 279******966 MUSTAFA KINDIR 8.10.1993 Lisans 9.06.2016 20. YEDEK
115 48,83 246******078 FATMA TEKİN 20.03.1998 ÖNLİSANS 26.06.2018 21. YEDEK
116 48,67 244******738 SULTAN ÇOLAK 28.12.1990 Lisans 6.06.2014 22. YEDEK
117 48,67 345******572 YUNUS EMRE KUMRU 16.04.1991 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 12.06.2009 23. YEDEK
118 48,33 314******672 CEMİL YILDIRIM 1.01.1990 Önlisans 24.06.2014 24. YEDEK
119 48,33 735******244 KÜBRA NUR DENİZ 4.03.1998 ÖNLİSANS 13.06.2018 25. YEDEK
120 48,00 553******574 SEDA GÜÇLÜ 24.03.1989 Önlisans 30.05.2011 26. YEDEK
121 47,83 190******124 ÇAĞLAR KOCA 10.05.1997 ÖNLİSANS 29.06.2018 27. YEDEK
122 47,67 341******176 UMUT KABAKOLAK 6.12.1994 Lisans 13.06.2018 28. YEDEK
123 47,33 176******632 EMRE YILDIRIM 5.01.1994 ÖNLİSANS 13.06.2014 29. YEDEK
124 47,33 147******520 MİZGİN ERTONGA 2.08.1997 Lisans 1.06.2018 30. YEDEK
125 47,00 327******346 FATMA EŞAL 21.10.1995 ÖNLİSANS 24.06.2016 31. YEDEK
126 46,83 187******400 DİLANUR DEĞİRMENCİ 12.01.1996 LİSANS 29.09.2018 32. YEDEK
127 46,50 707******858 EBRU KESKİN 1.06.1994 ÖNLİSANS 26.01.2016 33. YEDEK
128 46,33 101******350 REMZİYE ÖZEK 4.01.1993 Önlisans 13.06.2015 34. YEDEK
129 46,00 367******070 ELİFE ŞİMŞEK 18.08.1990 ÖNLİSANS 22.09.2011 35. YEDEK
130 46,00 345******290 YAKUP SAFA ÇALI 17.07.1994 Lisans 14.06.2016 36. YEDEK
131 45,83 186******122 ABDULKADİR CANTÜRK 19.11.1995 ÖNLİSANS 9.06.2015 37. YEDEK
132 45,67 590******948 BETÜL KÖK 4.01.1996 Önlisans 21.06.2017 38. YEDEK
133 45,33 477******336 EBUBEKİR CİNDİOĞLU 1.01.1987 LİSANS 1.07.2015 39. YEDEK
134 45,33 549******302 TUĞÇEGÜL ÜNAL 1.04.1999 Önlisans 30.07.2018 40. YEDEK
135 45,17 548******798 ÇİĞDEM ÖZALP 15.10.1991 ÖNLİSANS 20.08.2017 41. YEDEK
136 45,00 308******986 RUKİYE KABAK 1.10.1986 Önlisans 29.07.2013 42. YEDEK
137 44,83 247******372 İREM BİLİCİ 10.03.1999 ÖNLİSANS 18.09.2018 43. YEDEK
138 44,67 592******528 SAADET BAYRAM 1.08.1992 Önlisans 23.06.2014 44. YEDEK
139 44,33 138******572 HAVVA AVCI 11.10.1995 ÖNLİSANS 12.06.2017 45. YEDEK
140 44,33 634******264 SUNA ÖZDEMİR 20.07.1997 Önlisans 26.06.2018 46. YEDEK
141 44,00 362******374 BURCU DAŞDEMİR 10.12.1995 ÖNLİSANS 11.09.2017 47. YEDEK
142 44,00 354******154 ABDULKADİR KAYA 27.01.1998 Önlisans 11.06.2018 48. YEDEK
143 43,83 208******314 BÜŞRA MİNTAÇ 5.09.1994 ORTAÖĞRETİM 8.06.2012 49. YEDEK
144 43,67 346******898 PINAR BULUT 24.02.1996 Lisans 5.06.2017 50. YEDEK
145 43,33 607******494 VEYSİ YILDIZ 1.05.1994 Önlisans 14.05.2018 51. YEDEK
146 43,33 283******888 DİLAN TÜRKAN 14.03.1995 ÖNLİSANS 24.06.2016 52. YEDEK
147 43,00 421******332 MEHMET ÇAKIR 1.04.1993 Lisans 3.09.2013 53. YEDEK
148 43,00 106******724 SEDA KELBAŞ 11.02.1997 ÖNLİSANS 13.02.2018 54. YEDEK
149 42,67 460******576 MURAT SÖNMEZ 23.08.1993 Önlisans 29.09.2017 55. YEDEK
150 42,50 101******752 DUYGU YILDIRIM 29.03.1994 ÖNLİSANS 1.06.2015 56. YEDEK
151 42,33 469******846 MESUT NERGİZ 1.09.1996 Lisans 1.06.2018 57. YEDEK
152 42,00 220******892 MURAT ŞAHİN 20.01.1987 Önlisans 25.01.2013 58. YEDEK
153 42,00 276******838 ASLI İÇLİ 21.08.1995 ÖNLİSANS 15.07.2016 59. YEDEK
154 41,67 169******426 BURCU KILINÇ 4.12.1991 LİSANS 8.08.2015 60. YEDEK
155 41,67 170******704 ŞEYMA YILMAZ 24.01.1996 Önlisans 29.07.2018 61. YEDEK
156 41,50 356******044 BÜŞRA KÖSE 8.06.1997 ORTAÖĞRETİM 12.06.2015 62. YEDEK
157 41,33 133******860 TEKİN KIRAÇ 13.09.1988 Lisans 18.06.2013 63. YEDEK
158 41,33 393******912 GÜLŞEN DULKADİR 1.09.1993 ÖNLİSANS 5.06.2017 64. YEDEK
159 41,00 236******856 ZİNİ CİN 1.10.1993 Önlisans 6.06.2016 65. YEDEK
160 41,00 480******484 GAMZE ŞEKER 1.01.1994 ÖNLİSANS 23.06.2016 66. YEDEK
161 40,83 378******044 GAMZE ŞAKALAR 1.01.1995 ÖNLİSANS 8.06.2015 67. YEDEK
162 40,83 489******488 HANDE NURAN KAVUT 10.09.1996 LİSANS 8.06.2018 68. YEDEK
163 40,67 143******324 HALİL İBRAHİM YILDIRIM 25.08.1992 LİSANS 12.06.2015 69. YEDEK
164 40,67 196******230 MUNİSE KEÇELİ 13.03.1994 Lisans 22.06.2015 70. YEDEK
165 40,50 315******044 FARUK AKBABA 30.11.1991 LİSANS 25.06.2015 71. YEDEK
166 40,50 517******794 AYNUR YESİN 25.09.1994 ÖNLİSANS 15.10.2014 72. YEDEK
167 40,33 731******812 TUBA ŞAVLİ 24.01.1995 Önlisans 24.06.2016 73. YEDEK
168 40,33 241******348 HALİL AVCI 10.09.1995 LİSANS 19.06.2018 74. YEDEK
169 40,00 181******052 DUYGU ETKIÇ 1.03.1997 ÖNLİSANS 18.07.2018 75. YEDEK
170 40,00 374******448 NURCAN KAYIŞ 1.05.1997 Önlisans 26.06.2018 76. YEDEK
171 39,67 336******872 NURAY BOZAN 29.07.1991 Önlisans 24.07.2013 77. YEDEK
172 39,50 129******692 ESMA HÜSNA TOPCU 16.08.1997 ÖNLİSANS 13.09.2017 78. YEDEK
173 39,33 525******146 UFUK YERLEŞ 15.01.1995 Lisans 5.06.2018 79. YEDEK
174 39,00 293******716 ŞENNUR TOPCU 9.10.1984 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 14.06.2002 80. YEDEK
175 39,00 560******128 SEDA YILMAZ 3.10.1995 ÖNLİSANS 13.06.2015 81. YEDEK
176 38,67 349******272 KEZBAN TANYILDIZI 26.06.1989 ÖNLİSANS 15.06.2012 82. YEDEK
177 38,67 339******570 EDA ALDEMİR 1.01.1992 LİSANS 29.06.2015 83. YEDEK
178 38,67 148******288 YEŞİM BEKTAŞ 4.02.1995 Önlisans 5.07.2017 84. YEDEK
179 38,33 166******116 FEVZİYE ÖNDER 6.12.1994 ÖNLİSANS 8.06.2015 85. YEDEK
180 38,33 103******740 SERKAN TUKUR 24.08.1995 Önlisans 30.06.2016 86. YEDEK
181 38,17 437******358 ESRA ÇOBAN 6.04.1991 ORTAÖĞRETİM 9.08.2010 87. YEDEK
182 38,00 361******604 NURŞAN MENGÜTEMÜR 24.10.1997 Önlisans 22.06.2018 88. YEDEK
183 38,00 109******006 CEREN ÜNALAN 11.02.1998 ÖNLİSANS 28.05.2018 89. YEDEK
184 37,67 233******806 ELİF ÇALIŞ 30.09.1990 ÖNLİSANS 31.05.2015 90. YEDEK
185 37,67 730******918 FAYSAL CATUK 11.10.1991 ÖNLİSANS 26.06.2014 91. YEDEK
186 37,67 140******514 GÜLŞAH ALTUNOK 6.10.1993 LİSANS 23.06.2016 92. YEDEK
187 37,67 130******428 TUĞÇE SEDEF CANSEVER 15.10.1996 Önlisans 10.10.2017 93. YEDEK
188 37,33 552******104 MELİKE KARA 5.03.1987 Önlisans 12.09.2011 94. YEDEK
189 37,00 112******514 MERVE ÖZÇETİN 9.05.1994 Lisans 14.06.2017 BAŞARISIZ
190 37,00 262******970 ESRA YAVUZ 2.06.1995 Önlisans 16.06.2015 BAŞARISIZ
191 37,00 166******164 EMİNE KESKİ 5.02.1996 Önlisans 26.06.2018 BAŞARISIZ
192 36,67 103******130 BETÜL MELAHAT DEMİR 1.01.1994 LİSANS 20.05.2016 BAŞARISIZ
193 36,33 303******752 EMRULLAH ÖZYİĞİT 3.07.1987 Önlisans 10.06.2012 BAŞARISIZ
194 36,33 300******084 RABİA KAYABAŞI 8.11.1994 Lisans 10.06.2016 BAŞARISIZ
195 36,33 482******780 BAYRAM KAVAK 18.07.1997 Önlisans 25.06.2018 BAŞARISIZ
196 36,33 298******190 ZELİHA GÜNDOĞDU 9.06.1998 Önlisans 25.06.2018 BAŞARISIZ
197 36,00 459******376 RABİA ASLAN 27.03.1986 Önlisans 25.06.2010 BAŞARISIZ
198 36,00 102******498 MEHMET KETME 4.01.1988 Lisans 21.06.2013 BAŞARISIZ
199 36,00 185******786 MEHMET HALİT GÜNEŞ 10.02.1989 Önlisans 20.04.2016 BAŞARISIZ
200 36,00 211******684 ÖZNUR ESRA ÖZER 19.08.1993 Lisans 23.06.2016 BAŞARISIZ
201 36,00 422******972 YAŞAR EMRE YILDIZ 31.08.1995 Lisans 18.06.2018 BAŞARISIZ
202 36,00 118******712 MUHAMMED ENES KANIGÜZEL 3.03.1997 Önlisans 2.06.2017 BAŞARISIZ
203 35,67 373******074 ŞERİFE KILIÇ 20.02.1986 Önlisans 15.05.2016 BAŞARISIZ
204 35,67 425******882 ZANA YAŞAR 30.10.1991 Önlisans 13.06.2016 BAŞARISIZ
205 35,67 452******336 MEHMET YAĞIZ 2.07.1993 Lisans 3.06.2016 BAŞARISIZ
206 35,67 264******492 RENGİN AKDAĞ 15.09.1994 Önlisans 6.08.2017 BAŞARISIZ
207 35,67 168******436 SELİM CAN 15.11.1994 Lisans 27.06.2018 BAŞARISIZ
208 35,67 306******386 AYŞE POLAT 15.08.1998 Önlisans 26.06.2018 BAŞARISIZ
209 35,67 484******512 ZELİHA YILMAZTEKİN 18.09.1999 Önlisans 1.06.2018 BAŞARISIZ
210 35,67 106******094 HANIM TÜRK 1.10.1990 LİSANS 22.06.2017 BAŞARISIZ
211 35,67 281******412 FATMA ÜLGEN 3.03.1995 ÖNLİSANS 9.06.2016 BAŞARISIZ
212 35,33 569******250 HARUN ADALI 9.02.1994 LİSANS 20.07.2016 BAŞARISIZ
213 35,00 667******680 NERGİZ ŞEVLUK 12.08.1992 Önlisans 9.06.2014 BAŞARISIZ
214 35,00 115******998 ZEHRA DEMİR 25.12.1992 Önlisans 11.06.2012 BAŞARISIZ
215 35,00 283******566 HATİCE AYAZ 1.01.1994 Önlisans 8.07.2017 BAŞARISIZ
216 35,00 613******552 RAHİME KURT 24.06.1994 Önlisans 16.06.2015 BAŞARISIZ
217 35,00 371******066 İMRAN TOSUN 2.10.1995 Önlisans 19.06.2017 BAŞARISIZ
218 35,00 101******354 SÜMEYYE BAĞLAN 8.03.1996 Önlisans 15.01.2018 BAŞARISIZ
219 35,00 368******708 NESLİHAN USLU 25.06.1996 Önlisans 9.10.2017 BAŞARISIZ
220 35,00 572******740 SÜMEYRA ÇELİK 11.12.1996 Lisans 22.06.2018 BAŞARISIZ
221 35,00 168******826 SEVCAN ALTAN 31.01.1997 Önlisans 5.07.2017 BAŞARISIZ
222 34,67 105******756 HATİCE DERYA ASAL 18.10.1994 ÖNLİSANS 7.06.2016 BAŞARISIZ
223 34,67 149******130 SEVDA BOZKURT 8.08.1995 ÖNLİSANS 25.09.2017 BAŞARISIZ
224 34,33 480******088 SEDA HANÇER 8.08.1994 Lisans 14.06.2016 BAŞARISIZ
225 34,00 479******796 MUHİTTİN KAPLAN 3.03.1993 Önlisans 24.06.2016 BAŞARISIZ
226 34,00 122******086 TUĞBA NUR EKER 22.07.1995 Lisans 19.06.2017 BAŞARISIZ
227 33,67 242******866 HİLAL KORKMAZ 23.12.1991 Önlisans 29.05.2013 BAŞARISIZ
228 33,67 220******478 SÜMEYYE ÖRENÇ 21.03.1998 Önlisans 6.06.2017 BAŞARISIZ
229 33,67 355******310 FATMA YENİGÜN 23.08.1991 ÖNLİSANS 5.06.2017 BAŞARISIZ
230 33,67 485******380 ÇETİN ALAN 10.07.1993 ÖNLİSANS 5.06.2015 BAŞARISIZ
231 33,67 343******964 İSMAİL EKERBİÇER 26.01.1994 ÖNLİSANS 24.06.2016 BAŞARISIZ
232 33,67 369******052 GİZEM NUR BOZ 6.04.1994 ÖNLİSANS 2.06.2015 BAŞARISIZ
233 33,67 161******252 FİKRET KAYA 24.02.1995 ÖNLİSANS 6.10.2017 BAŞARISIZ
234 33,67 597******266 KÜBRA KÖKSAL YORULMAZ 6.06.1995 ÖNLİSANS 20.07.2018 BAŞARISIZ
235 33,67 702******186 CEMİLE ULUÇ 24.08.1995 ÖNLİSANS 29.06.2016 BAŞARISIZ
236 33,33 412******880 ASLI KARA 10.04.1984 ORTAÖĞRETİM 16.06.2000 BAŞARISIZ
237 33,33 183******096 SERKAN DOĞAN 10.11.1992 Önlisans 17.09.2018 BAŞARISIZ
238 33,33 477******990 ÖZNUR KARAKUŞ 4.08.1997 Önlisans 19.06.2017 BAŞARISIZ
239 32,67 610******920 RABİA ABUZEYİTOĞLU 16.03.1993 ÖNLİSANS 14.07.2014 BAŞARISIZ
240 32,67 193******310 FATMA EREN 1.01.1996 ÖNLİSANS 13.06.2015 BAŞARISIZ
241 32,67 300******140 YUNUS BOĞAZKESENLİ 7.02.1996 ÖNLİSANS 8.02.2017 BAŞARISIZ
242 32,00 199******832 HATİCE GÖKBULUT 3.08.1995 Lisans 11.05.2018 BAŞARISIZ
243 32,00 517******074 UĞUR ŞINĞAR 10.09.1995 Lisans 14.06.2018 BAŞARISIZ
244 31,67 123******004 ZEKİYE TURAK 16.09.1987 Önlisans 16.01.2017 BAŞARISIZ
245 31,67 478******664 NURCAN KIRAÇ 16.08.1991 Önlisans 14.06.2016 BAŞARISIZ
246 31,67 296******910 NURİYE SOYLUER 3.09.1992 Önlisans 14.07.2016 BAŞARISIZ
247 31,67 242******854 NESLİHAN URASOĞLU 12.06.1997 Önlisans 15.09.2017 BAŞARISIZ
248 31,67 121******326 GÜLLÜ KILIÇ 20.09.1991 ÖNLİSANS 20.06.2017 BAŞARISIZ
249 31,67 150******704 CEYLAN ÖNCÜL 26.08.1992 ÖNLİSANS 30.05.2018 BAŞARISIZ
250 31,67 290******104 MERVE ADA 15.09.1992 LİSANS 14.06.2018 BAŞARISIZ
251 31,67 117******062 İSTEM DİCLE ERTAN 17.05.1995 LİSANS 5.06.2018 BAŞARISIZ
252 31,67 444******278 ESRA EKİNLER 6.03.1996 ÖNLİSANS 27.09.2017 BAŞARISIZ
253 31,67 266******964 MEHMET OĞUL 1.05.1998 ÖNLİSANS 21.06.2018 BAŞARISIZ
254 31,33 275******988 DİCLE ATEŞ 15.07.1986 ÖNLİSANS 27.01.2014 BAŞARISIZ
255 31,33 108******812 DAMLA ÖZOĞLU 24.08.1990 Önlisans 2.09.2018 BAŞARISIZ
256 31,33 292******798 NURAY TÜRKAY 2.10.1995 Lisans 22.06.2018 BAŞARISIZ
257 31,33 597******140 EMİNE İSPİR 25.04.1997 Önlisans 7.06.2018 BAŞARISIZ
258 31,00 201******900 SAİT ONUR ÇİFÇİ 14.09.1992 Önlisans 20.06.2014 BAŞARISIZ
259 31,00 118******918 MÜSLÜM ASLAN 20.01.1995 Önlisans 9.02.2018 BAŞARISIZ
260 31,00 486******324 ÖZLEM SERTDEMİR 1.01.1996 Önlisans 30.05.2018 BAŞARISIZ
261 31,00 226******132 MERVE NUR TİMOÇİN 16.03.1996 Lisans 14.07.2017 BAŞARISIZ
262 30,67 136******632 ŞÜKRAN İNAN 1.05.1989 Lisans 15.06.2016 BAŞARISIZ
263 30,67 418******572 ZEHRA KİLİTCİ 15.08.1989 Önlisans 25.05.2015 BAŞARISIZ
264 30,67 391******388 YUNUS KARADUMAN 28.06.1993 Önlisans 20.06.2017 BAŞARISIZ
265 30,67 312******212 OSMAN KARA 24.01.1994 Lisans 5.06.2015 BAŞARISIZ
266 30,67 192******114 ÖKKEŞ AKKUŞ 3.04.1995 Önlisans 20.06.2016 BAŞARISIZ
267 30,67 402******550 SONGÜL DENGİZ 15.05.1995 Önlisans 6.06.2017 BAŞARISIZ
268 30,67 268******136 SÜMEYYE ÇAM 21.05.1995 Lisans 5.06.2017 BAŞARISIZ
269 30,67 515******634 TANER BİLEK 14.10.1995 Önlisans 2.01.2018 BAŞARISIZ
270 30,67 172******140 FATMA NUR YILMAZ 26.03.1997 Önlisans 25.06.2018 BAŞARISIZ
271 30,67 477******186 NESİBE DÜNDAR 7.07.1999 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 17.06.2016 BAŞARISIZ
272 30,67 215******790 KUTBETTİN AKSOY 1.03.1992 LİSANS 14.06.2018 BAŞARISIZ
273 30,67 127******564 HATİCE ÖZGE YILMAZ 1.10.1994 ÖNLİSANS 29.09.2018 BAŞARISIZ
274 30,67 369******446 BETÜL GÜNEŞ 10.03.1996 ÖNLİSANS 8.06.2018 BAŞARISIZ
275 30,67 196******282 GÜLCAN PEKTAŞ 1.04.1996 LİSANS 6.06.2018 BAŞARISIZ
276 30,67 494******912 ABDULBAKİ ENGİN 29.04.1996 ÖNLİSANS 10.02.2017 BAŞARISIZ
277 30,67 109******024 ALİM BARUT 18.10.1998 ÖNLİSANS 28.05.2018 BAŞARISIZ
278 30,33 390******804 ETEM DALMIŞ 1.08.1988 ÖNLİSANS 20.06.2013 BAŞARISIZ
279 30,33 434******112 VESİLE EKER 16.05.1994 Lisans 5.06.2017 BAŞARISIZ
280 30,00 655******264 TANER DEMİR 5.05.1991 Önlisans 26.08.2014 BAŞARISIZ
281 30,00 348******946 RIZGAR KILINÇ 28.06.1992 Önlisans 1.07.2016 BAŞARISIZ
282 30,00 172******774 SERVETULLAH BAKAY 2.02.1994 Lisans 5.06.2017 BAŞARISIZ
283 30,00 432******434 SEMRA KOPGİR 22.09.1997 Önlisans 13.09.2017 BAŞARISIZ
284 30,00 453******556 SAKİNE BARAN 1.01.1998 Önlisans 17.08.2018 BAŞARISIZ
285 30,00 146******384 KÜRŞAT YAPICI 29.10.1998 Önlisans 22.10.2018 BAŞARISIZ
286 29,67 463******724 ŞERİF ÖZDEMİR 29.01.1995 Önlisans 6.09.2017 BAŞARISIZ
287 29,67 209******270 HATİCE KALENDER 20.05.1995 ÖNLİSANS 3.09.2018 BAŞARISIZ
288 29,67 165******914 ESMA NUR ALBAYRAK 24.08.1996 ÖNLİSANS 6.07.2017 BAŞARISIZ
289 29,67 580******888 ESMA YENER 24.01.1997 ÖNLİSANS 10.07.2018 BAŞARISIZ
290 29,67 438******276 ESMA SAĞLAM 17.06.1997 ÖNLİSANS 2.06.2017 BAŞARISIZ
291 29,67 299******232 BAHAR ÖZSÖNMEZ 16.02.1998 ÖNLİSANS 13.07.2018 BAŞARISIZ
292 29,67 217******088 GAMZE ÖK 29.04.1998 ÖNLİSANS 18.01.2019 BAŞARISIZ
293 29,33 553******338 YUNUS EMRE ÖZERLİ 20.02.1997 Önlisans 12.06.2017 BAŞARISIZ
294 29,33 314******680 SABİT KAYIRAN 1.03.1999 Önlisans 30.05.2018 BAŞARISIZ
295 29,00 121******062 SONGÜL DENİZ 20.05.1992 Önlisans 9.06.2017 BAŞARISIZ
296 28,67 410******568 ABDULKERİM BULUT 1.08.1996 ÖNLİSANS 14.09.2018 BAŞARISIZ
297 28,67 272******994 SALAHATTİN ERDAL 2.03.1997 ÖNLİSANS 31.07.2017 BAŞARISIZ
298 28,33 177******062 HÜLYA MEŞE 23.06.1993 LİSANS 12.01.2017 BAŞARISIZ
299 28,33 461******610 MEVLÜT AÇIL 2.01.1997 Önlisans 12.02.2018 BAŞARISIZ
300 28,00 135******428 MUSTAFA FIRAT 24.05.1991 Önlisans 29.06.2012 BAŞARISIZ
301 27,67 176******744 ZEHRA BETUL KARAKUŞ 9.05.1998 Önlisans 10.06.2016 BAŞARISIZ
302 27,00 502******590 HATİCE ERDOĞAN 31.03.1993 ÖNLİSANS 28.06.2013 BAŞARISIZ
303 26,33 109******656 HATİCE VESEK 20.03.1994 ÖNLİSANS 5.06.2015 BAŞARISIZ
304 26,33 392******766 DEMET DALKIRAN 7.06.1996 ÖNLİSANS 5.06.2017 BAŞARISIZ
305 26,00 332******740 EMİNE ORHAN 19.05.1985 ÖNLİSANS 3.06.2005 BAŞARISIZ
306 26,00 210******012 FEYZA BÜYÜKÇAKIR 31.01.1987 ÖNLİSANS 29.07.2011 BAŞARISIZ
307 26,00 369******044 ÇİMEN İNCİ 1.06.1989 ÖNLİSANS 2.07.2013 BAŞARISIZ
308 26,00 125******730 RAHİME GÜNEY 11.08.1998 Önlisans 30.05.2018 BAŞARISIZ
309 25,67 157******004 NİHAT YILMAZ 6.11.1997 Önlisans 28.06.2018 BAŞARISIZ
310 25,33 449******488 MERVE GÜRSUL 10.09.1994 Önlisans 13.05.2018 BAŞARISIZ
311 25,00 136******830 HÜLYA ÖZKAN 7.03.1991 ÖNLİSANS 25.06.2013 BAŞARISIZ
312 25,00 182******996 DİLEK AVAN 4.10.1995 ÖNLİSANS 26.06.2015 BAŞARISIZ
313 25,00 167******522 DAMLA KILINÇ 7.09.1997 Önlisans 11.07.2017 BAŞARISIZ
314 24,67 317******502 MEVLÜT FETHİ DEMİRCİOĞLU 28.04.1994 Önlisans 6.07.2017 BAŞARISIZ
315 24,33 411******954 HİKMET SALIK 20.07.1991 ÖNLİSANS 17.06.2015 BAŞARISIZ
316 24,33 272******056 NURAY SEVİM 6.09.1996 LİSANS 12.06.2018 BAŞARISIZ
317 23,33 423******442 EYYÜP YILDIZ 14.08.1994 ÖNLİSANS 18.01.2018 BAŞARISIZ
318 23,33 151******420 GÜLBAHAR ODUNCI 20.06.1995 ÖNLİSANS 7.09.2016 BAŞARISIZ
319 23,33 218******638 FATOŞ ARACI 1.10.1995 ÖNLİSANS 2.06.2016 BAŞARISIZ
320 23,33 168******934 BENDEGÜL YILMAZ 15.11.1995 ÖNLİSANS 4.07.2016 BAŞARISIZ
321 23,33 225******340 DİLAN KILINÇ 20.01.1996 ÖNLİSANS 12.07.2017 BAŞARISIZ
322 23,33 271******370 BETÜL ERDOĞAN 13.04.1996 ÖNLİSANS 30.06.2016 BAŞARISIZ
323 23,33 566******318 KÜBRA OKAY 10.12.1992 Önlisans 15.04.2013 BAŞARISIZ
324 23,33 210******538 MUHAMMED MUSTAFA ÇELİK 23.11.1996 Önlisans 25.09.2018 BAŞARISIZ
325 22,33 387******870 FATMA AYDIN 10.11.1994 ÖNLİSANS 5.06.2017 BAŞARISIZ
326 22,33 479******524 AYTEN TANIŞMAN 8.07.1995 ÖNLİSANS 11.12.2018 BAŞARISIZ
327 22,33 371******198 KÜBRA ARICIOĞULLARI 17.07.1996 LİSANS 1.06.2018 BAŞARISIZ
328 22,00 211******610 HAMZA KÜÇÜK 25.05.1987 ÖNLİSANS 29.07.2018 BAŞARISIZ
329 22,00 224******734 MÜSLÜM BOĞAAKÇA 21.12.1992 Önlisans 15.07.2016 BAŞARISIZ
330 21,67 178******466 MAHMUT GAZİ DEMİR 31.03.1997 Önlisans 2.06.2017 BAŞARISIZ
331 21,33 232******616 KÜBRA DURMAZ 20.03.1995 ÖNLİSANS 19.06.2017 BAŞARISIZ
332 21,33 158******364 EMRE KUMAŞ 5.09.1996 ÖNLİSANS 6.06.2018 BAŞARISIZ
333 21,33 308******986 MEHMET ALKAN 8.08.1993 Önlisans 19.06.2017 BAŞARISIZ
334 21,00 350******960 ABDULKADİR GÖZÜBÜYÜK 15.10.1994 ÖNLİSANS 11.10.2016 BAŞARISIZ
335 20,67 104******132 MEHMET ŞERİF BUZKURT 20.07.1994 Önlisans 9.06.2017 BAŞARISIZ
336 20,33 248******912 EMRE GÜNGÖR 5.04.1998 ÖNLİSANS 20.02.2018 BAŞARISIZ
337 20,00 232******030 MUZAFFER YILMAZ 12.10.1990 ÖNLİSANS 11.07.2014 BAŞARISIZ
338 19,33 458******548 MAHMUT ÜLGER 4.07.1991 Önlisans 23.06.2016 BAŞARISIZ
339 19,00 256******964 BETÜL GERÇEK 2.03.1994 ÖNLİSANS 28.06.2015 BAŞARISIZ
340 18,00 390******726 AYSEL KARABACAK 15.09.1987 ÖNLİSANS 23.07.2018 BAŞARISIZ
341 18,00 212******086 FATMA BAĞCI 28.08.1994 ÖNLİSANS 1.06.2015 BAŞARISIZ
342 18,00 199******132 ÇİĞDEM KENDİRLİ 7.06.1995 ÖNLİSANS 13.06.2015 BAŞARISIZ
343 17,00 193******194 MEHMET YILDIZ 14.09.1991 ÖNLİSANS 13.06.2016 BAŞARISIZ
344 17,00 380******576 AYŞEGÜL SEÇKİN 4.05.1995 ÖNLİSANS 16.06.2017 BAŞARISIZ
345 17,00 170******042 BÜŞRA GÜL 30.01.1996 ÖNLİSANS 13.05.2018 BAŞARISIZ
346 17,00 202******272 BETÜL MERVE GÜVEN 13.08.1996 ÖNLİSANS 28.06.2017 BAŞARISIZ
347 17,00 100******378 GÜLSÜM SARI 1.01.1998 ÖNLİSANS 8.06.2018 BAŞARISIZ
348 16,00 437******026 SUNAY İPEK 15.05.1992 LİSANS 15.06.2016 BAŞARISIZ
349 16,00 632******528 GAMZE YILDIZ 14.05.1994 ÖNLİSANS 13.05.2018 BAŞARISIZ
350 16,00 104******496 KEVSER ERCAN 10.04.1995 ÖNLİSANS 7.06.2016 BAŞARISIZ
351 16,00 218******714 KURTULUŞ UYANIK 7.05.1998 ÖNLİSANS 25.06.2018 BAŞARISIZ
352 16,00 252******060 GÜLTEN AYHAN 6.08.1998 ÖNLİSANS 29.06.2018 BAŞARISIZ
353 15,00 170******960 AZİZ SÖNMEZ 14.12.1992 ÖNLİSANS 19.06.2015 BAŞARISIZ
354 15,00 350******994 ALİ GÜLMÜŞ 20.05.1993 ÖNLİSANS 5.02.2018 BAŞARISIZ
355 15,00 121******076 HARUN AKDEMİR 1.10.1993 ÖNLİSANS 23.06.2017 BAŞARISIZ
356 15,00 122******928 ZEYNEP KOÇAK 18.03.1995 LİSANS 19.06.2018 BAŞARISIZ
357 15,00 105******102 ELİF KOÇ 25.04.1995 ÖNLİSANS 26.06.2018 BAŞARISIZ
358 15,00 548******118 DİLARA LALE 11.07.1995 ÖNLİSANS 10.07.2017 BAŞARISIZ
359 15,00 420******984 HATİCE ÖZGÖNÜL 23.07.1998 ÖNLİSANS 13.06.2018 BAŞARISIZ
360 14,00 106******576 AHMET MURAT 12.04.1987 ÖNLİSANS 12.06.2017 BAŞARISIZ
361 14,00 279******600 ELİF AYSUN KURT 22.03.1998 LİSANS 18.07.2018 BAŞARISIZ
362 14,00 120******028 MURAT DEMİRSOY 27.07.1998 ÖNLİSANS 30.05.2018 BAŞARISIZ
363 14,00 120******026 BÜŞRA DURAN 22.12.1998 ORTAÖĞRETİM 17.06.2016 BAŞARISIZ
364 13,00 193******658 ABDULLAH ŞEVKET TEKİN 8.03.1995 LİSANS 5.06.2017 BAŞARISIZ
365 13,00 341******076 HASİBE ŞEN 10.02.1997 ÖNLİSANS 11.10.2017 BAŞARISIZ
366 13,00 364******970 ZÜBEYDE ÇETİNKAYA 2.06.1998 ÖNLİSANS 28.05.2018 BAŞARISIZ
367 12,00 174******790 KADİR CAN GÖKSU 4.02.1997 ÖNLİSANS 1.08.2018 BAŞARISIZ
368 11,00 550******358 ENES CİDACI 1.06.1999 ORTAÖĞRETİM 9.06.2017 BAŞARISIZ
369 0,00 201******234 ÖZGE EROĞLU 1.08.1991 Önlisans 18.06.2013 SINAVA KATILMADI
370 0,00 235******088 ESRA KUZU 1.04.1992 ÖNLİSANS 14.06.2015 SINAVA KATILMADI
371 0,00 696******804 HİLAL DURSUN 20.04.1994 ÖNLİSANS 9.07.2015 SINAVA KATILMADI
372 0,00 160******248 MERVE DURAN 21.08.1994 Lisans 12.06.2017 SINAVA KATILMADI
373 0,00 354******744 ELİF ŞEN ÖZTÜRK 10.11.1994 LİSANS 10.06.2016 SINAVA KATILMADI
374 0,00 326******054 YUNUS EMRE KARSIZ 24.04.1996 Önlisans 22.06.2017 SINAVA KATILMADI
375 0,00 176******944 EVREN ÖZELÇİ 14.04.1998 ÖNLİSANS 30.05.2018 SINAVA KATILMADI
376 0,00 294******136 MENEKŞE BÜLBÜL 20.09.1998 ÖNLİSANS 26.06.2018 SINAVA KATILMADI

 


Eklenme Tarihi: 10.04.2019 - Okunma Sayısı: 36680

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası