T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCUNDA EVRAK TESLİM ETMEYEN ADAYLARIN YERİNE ÇAĞRILACAK YEDEK ADAYLARIN LİSTESİ

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan sınavı asil olarak kazanan adayların 10 Nisan 2019  tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne atamaya esas belgelerini ve başvuru formunu elden teslim etmeyen 5(Beş) Veri Giriş ve Kontrol İşletmeni ve 1(Bir) Biyomedikal Cihaz Teknolojileri adayı olduğu komisyon tarafından tespit edilmiştir.

Bu nedenle öncelik sırası esas alınarak 1’ den 5’ e kadar yedekte bulunan Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve 1. Sıradaki Biyomedikal Cihaz Teknolojileri yedek adayından atamaya esas belgelerini ve başvuru formunu en geç 18 Nisan 2019 Perşembe Mesai bitimi saat 17.00’ a kadar İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Evrak teslim edecek yedek adayların listesi 12/04/2019 tarihi itibariyle ilan edilmiş olup, yedek adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAVI SONUCU
EVRAK TESLİM EDECEK YEDEK ADAY LİSTESİ
SIRA NO BAŞARI PUANI T.C. KİMLİK NO ATANACAĞI BRANŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUNİYET TARİHİ DURUMU 
1 79,00 705*****224 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ HAYRETTİN AYOĞLU 22.06.1995 Önlisans 22.06.1995 1.YEDEK
2 52,33 147*****258 VERİ GİRİŞ KONTROL İŞLETMENİ SİBEL AYLAR 19.09.1989 Lisans 2.06.2017 1. YEDEK
3 52,17 532*****422 VERİ GİRİŞ KONTROL İŞLETMENİ ÇİĞDEM DAĞDEVİRAN 02.11.1994 LİSANS 9.06.2017 2. YEDEK
4 52,00 359*****560 VERİ GİRİŞ KONTROL İŞLETMENİ HASRET ALDAL 1.01.1994 Lisans 1.06.2018 3. YEDEK
5 51,67 160*****674 VERİ GİRİŞ KONTROL İŞLETMENİ SULTAN AKŞİT 3.01.1989 Lisans 20.07.2017 4. YEDEK
6 51,67 118*****216 VERİ GİRİŞ KONTROL İŞLETMENİ HALİL İBRAHİM KANIGÜZEL 21.12.1995 ÖNLİSANS 19.01.2017 5. YEDEK

 
 


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK (Göreve Başlama İşlemleri İçin)
ATAMAYA ESAS BELGELER

 

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi kadrosunda görev yapacak personel alımı sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenecek belgeler;

 

1-  Açıktan Sürekli İşçi Kadrosu Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.
ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

2-  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

 

3-  Sağlık Raporu (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 maddesi gereğince raporda mutlaka akıl hastalığı bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Bu ibare olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.)

 

4-  Adli sicil kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

 

5-  Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

6-  Öğrenim  belgesinin  aslı  veya  Noter  onaylı  sureti  (İl  Sağlık  Müdürlüğünce  aslı  görülüp onaylanacaktır.)

 

7-  İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge.

 

8-  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden; Ambulans Sürücüsü ile Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi meslekleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olup Önlisans mezunları için P93, Lisans mezunları için ise P3 puan türünden en az 60 puan almış olduğunu gösterir belge.

 

9-  Ambulans sürücüsü için ayrıca;

  • En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olduğunu gösteren belge,
  • Psikoteknik değerlendirme belgesi,
  • "Ambulans sürücüsü olarak görev yapması, ağır iş yapması ve gece vardiyasında çalışması uygundur" ibaresini içeren sağlık kurulu raporu.

 

10- Güvenlik Görevlisi (silahsız) için ayrıca;

  • Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi/Özel Güvenlik Kimlik Kartı (silahlı/silahsız) (5188 sayılı Kanun gereği yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlardan özel güvenlik temel eğitim belgesi şartı aranmaz.)

 

11- Şoför (yolcu taşıma) için ayrıca;

  • En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olduğunu gösteren belge,
  • Psikoteknik değerlendirme belgesi.

 


Eklenme Tarihi: 12.04.2019 - Okunma Sayısı: 3217

Asm Web Sitesi

Asm Web Sayfası